AstraZeneca w 2024 r. będzie wspierać profilaktykę i diagnostykę chorób przewlekłych

• W 2023 roku AstraZeneca zainwestowała ok. 15 milionów zł w działania profilaktyczne i diagnostyczne w Polsce. To znacząco więcej niż suma deklarowana w 2023 r. przy okazji Światowego Forum Ekonomicznego w Davos
• Środki zostały wykorzystane m.in. w obszarze diagnostyki onkologicznej, wczesnego wykrywania przewlekłej choroby nerek (PChN) czy rozwijania diagnostyki w chorobach rzadkich
• Wsparcie to jest realizacją długoterminowego zobowiązania AstraZeneca na rzecz budowania odpornych systemów ochrony zdrowia w Polsce i na świecie
• Głównym założeniem tego rodzaju systemów jest silny nacisk na profilaktykę, skuteczną diagnostykę, a także wdrażanie innowacyjnych rozwiązań cyfrowych
• W bieżącym roku AstraZeneca w Polsce będzie dalej prowadzić działania na rzecz upowszechnienia profilaktyki i wczesnej diagnostyki chorób przewlekłych i rzadkich

Przez ostatnie lata w krajach rozwiniętych zmienia się postrzeganie funkcji ochrony zdrowia. Niebywale szybki rozwój naukowy, cyfryzacja oraz wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań zbudowanych w oparciu o sztuczną inteligencję (AI) pozwalają przypuszczać, że coraz nowocześniejsze terapie w niedalekiej przyszłości rozwiążą na stałe wiele problemów zdrowotnych współczesnych społeczeństw, a ponadto umożliwią wdrożenie skutecznych metod wczesnej diagnostyki.

Wraz ze starzeniem się społeczeństw, rosnącym obciążeniem chorobami przewlekłymi i rosnącym wpływem kryzysu klimatycznego na zdrowie, nadmiernie obciążone systemy opieki zdrowotnej mają trudności z zaspokojeniem potrzeb zdrowotnych pacjentów. Jednocześnie innowacje są w stanie zrewolucjonizować sposób projektowania, rozwijania i świadczenia opieki zdrowotnej – są odpowiedzią zarówno na wyzwania związane z ochroną zdrowia pacjentów, jak i zarządzaniem systemami opieki zdrowotnej.

„Dzięki rozwiązaniom cyfrowym, analizie wielkich zbiorów danych oraz wykorzystaniu sztucznej inteligencji (AI) to, co kiedyś mogło brzmieć jak science-fiction, dziś staje się rzeczywistością – od wspomaganego cyfrowo rozwoju nowych cząsteczek, przez elektroniczne wsparcie prowadzenia badań klinicznych w celu szybszej i bezpiecznej ich rejestracji, po cyfrową optymalizację ścieżek pacjenta. Kluczowe znaczenie ma tutaj wykorzystanie synergii między sektorem publicznym i prywatnym: od pozyskania źródeł finansowania projektów niezbędnych do prowadzenia badań i rozwoju leków zmieniających życie, przez utrzymanie środowiska wspierającego własność intelektualną i chroniącego dane, po zapewnienie pacjentom równego dostępu do świadczeń i skalowanie rozwiązań zdrowotnych” – dodaje Wiktor Janicki, prezes AstraZeneca Pharma Poland.

Z myślą o współpracy różnych środowisk – innowatorów działających w obszarach zaawansowanej technologii, medycyny i farmacji, ekspertów zaangażowanych w działalność instytucji naukowych, przedstawicieli środowisk biznesowych, startupów, sektora publicznego, pacjentów oraz organizacji pozarządowych i wszystkich innych osób zainteresowanych szeroko pojętym rozwojem w dziedzinie biofarmacji i medycyny, AstraZeneca zainicjowała w październiku ubiegłego roku działalność Forum – przestrzeni specjalnie zaprojektowanej do opracowywania i promowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych z różnych, istotnych społecznie obszarów.

W 2023 r. na cel wspierania profilaktyki i diagnostyki zdrowotnej w Polsce AstraZeneca przeznaczyła 15 mln złotych. Największą pulę środków firma przekazała na wsparcie kompleksowej diagnostyki genetycznej u pacjentek z rakiem jajnika. Firma wpierała także program pilotażowy mający na celu stworzenie modelowego rozwiązania na rzecz wykrywania przewlekłej choroby nerek. Przeznaczyła również środki na działania skracające odyseję diagnostyczną pacjentów z chorobami rzadkimi, m.in. poprzez wsparcie diagnostyki genetycznej czy też rozwijanie algorytmów sztucznej inteligencji wspierających klinicystów w ich pracy.

Wsparciem AstraZeneca został objęty także system opieki psychologicznej i psychiatrycznej dzieci i młodzieży – w ramach trwającego w Polsce od 2021 r. Young Health Programme, który finansuje działania prewencyjne chorób psychicznych u młodzieży szkolnej.
W 2024 r. spółka AstraZeneca planuje w dalszym ciągu realizować programy ochrony zdrowia, mając na względzie szczególnie poszerzanie dostępu do profilaktyki chorób przewlekłych.

AstraZeneca prowadzi w Polsce działania badawczo-rozwojowe (R&D) w obszarze badań klinicznych drugiej, trzeciej i czwartej fazy dla leków onkologicznych, w chorobach układu oddechowego, chorobach metabolicznych i zakaźnych. W latach 2020-2022 firma przeznaczyła na nie łącznie ponad 1,145 mld złotych, do końca 2024 r. inwestycja zdecydowanie przekroczy 1,5 mld złotych zapowiedziane w Davos w 2020 r.