Jest nowa wiceminister zdrowia

Minister zdrowia Izabela Leszczyna wręczyła Katarzynie Annie Kacperczyk powołanie na podsekretarza stanu.

Katarzyna Kacprzyk jest wieloletnią urzędniczką państwową. Ma doświadczenie we współpracy międzynarodowej i wsparciu współpracy gospodarczej i inwestycyjnej.

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Stosunków Międzynarodowych oraz prestiżowego Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku (ekonomia i zarzadzanie). Studiowała również w Instytucie Europejskim (sekcja prawa) na Uniwersytecie Kraju Sary w Niemczech oraz w ramach Programu Studiów Europejskich – w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Przez wiele lat pełniła wysokie funkcje urzędnicze i dyplomatyczne w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w tym dyrektora Departamentu Współpracy Ekonomicznej oraz podsekretarza stanu (2013-2016) odpowiedzialnego za wsparcie interesów polskiej gospodarki oraz polskich przedsiębiorstw.

W latach 2005-2008 była dyplomatką Stałego Przedstawicielstwa RP przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku, gdzie odpowiadała między innymi za problematykę reformy Organizacji. Była doradcą w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Od 2018 roku zatrudniona w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie odpowiadała za rozwój współpracy międzynarodowej oraz nadzorowała i prowadziła projekty finansowane ze środków krajowych i unijnych.

Wykładała w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, w Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz w Uczelni Łazarskiego. W latach 2013-2015 była członkinią licznych komitetów rządowych, w tym Komitetu RM ds. Cyfryzacji, Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych oraz Komitetu ds. Inwestycji o strategicznym znaczeniu dla gospodarki. Jest ekspertem Centrum Stosunków Międzynarodowych.