PKO BP sfinansował Grupę American Heart of Poland kwotą 250 mln zł w ramach konsorcjum

PKO Bank Polski razem z innymi instytucjami finansowymi podpisał umowę finansowania o łącznej wartości około 1,6 mld zł z Grupą American Heart of Poland, specjalizującą się w leczeniu chorób cywilizacyjnych, w szczególności schorzeń sercowo-naczyniowych, podał bank. Udział PKO BP w konsorcjum wynosi 250 mln zł. Kredyt w formule Sustainability-Linked Loan (SLL) wpisuje się w strategię PKO BP w zakresie wspierania zielonej transformacji i zostanie przeznaczony na realizację celów inwestycyjnych i akwizycyjnych Grupy American Heart of Poland.

„Obecnie obserwujemy dynamiczny wzrost popularności kredytów w formule Sustainability-Linked Loan. Naszą rolą jako partnera finansowego jest doradzanie klientom, jak mogą połączyć wskaźniki zrównoważonego rozwoju, zawarte w swojej strategii, z finansowaniem działalności przedsiębiorstwa. Wskaźniki powinny być dopasowane do specyfiki danego biznesu, mierzalne i systematycznie weryfikowane przez zewnętrzny podmiot. Ich skuteczna realizacja pozwala firmie obniżyć koszty kredytu” – powiedział dyrektor Biura Finansowania Strukturalnego w PKO BP Adam Kosmala, cytowany w komunikacie.

„Środki uzyskane w wyniku obniżonej marży transakcji w ramach komponentu SLL Grupa American Heart of Poland chce przeznaczyć na finansowanie działań prozdrowotnych w ramach działań Fundacji 'Z sercem do Pacjenta'” – dodał prezes i dyrektor finansowy American Heart of Poland Adam Szlachta.

Grupa American Heart of Poland działa w ponad 20 ośrodkach medycznych w całym kraju, zapewniając pacjentom kompleksową, ciągłą, wielospecjalistyczną i nowoczesną opiekę medyczną, integrującą edukację prozdrowotną, profilaktykę, diagnostykę, leczenie oraz rehabilitację w zakresie chorób cywilizacyjnych w ramach długoterminowych kontraktów NFZ. W szczególności są to pacjenci z różnymi postaciami ostrego zespołu wieńcowego, w tym z ostrym zawałem serca.

(ISBnews)