Prof. Miączyńska współprzewodniczącą EU-LIFE

Prof. dr hab. Marta Miączyńska, dyrektor Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK), będzie współprzewodniczyć EU-LIFE – europejskiej sieci wiodących instytutów badawczych w dziedzinie nauk o życiu.

Polka będzie pracować z przewodniczącym EU-LIFE Giulio Superti-Furga, dyrektorem naukowym Centrum Badawczego Medycyny Molekularnej CeMM Austriackiej Akademii Nauk oraz Martą Agostinho, dyrektorem wykonawczym EU-LIFE. Do ich zadań będzie należało kształtowanie europejskiego sektora badań naukowych, szczególnie w odniesieniu do tzw. doskonałości naukowej. Oznacza ona najwyższy dostępny poziom prowadzenia badań pod względem teoretycznym, metodologicznym i empirycznym.

Priorytety EU-LIFE na najbliższą przyszłość obejmują wzmacnianie roli instytutów badawczych oraz tworzenie przestrzeni do dialogu na temat przyszłości badań naukowych. Kadencja prof. Marty Miączyńskiej na stanowisku współprzewodniczącej EU-LIFE potrwa dwa lata.

„Musimy nadal propagować znaczenie badań podstawowych dla rozwoju zjednoczonej Europy i dobrobytu naszych społeczeństw. Równie ważne jest doskonalenie i promowanie najwyższych standardów prowadzenia badań. MIBMiK zdecydowanie popiera wartości reprezentowane przez EU-LIFE i wraz z moimi współpracownikami dołożymy wszelkich starań, aby przyczynić się do dalszego rozwoju sieci wiodących placówek naukowych Europy” – powiedziała prof. Marta Miączyńska.

W 2023 roku MIBMiK rozpoczął 6-letni projekt RACE finansowany ze środków Komisji Europejskiej, w ramach którego Instytut ma się stać światowej klasy Centrum Doskonałości w obszarze biologii RNA i biologii komórki, łącząc wybitne osiągnięcia naukowe z najnowocześniejszymi technologiami i z profesjonalną działalnością komercjalizacyjną.

Przy realizacji tych celów, warszawski Instytut będzie współpracował z placówkami partnerskimi za granicą: Zakładem Genetyki Człowieka na Uniwersytecie w Edynburgu (MRC Human Genetics Unit of the University of Edinburgh) oraz Flamandzkim Instytutem Biotechnologii VIB (Flanders Institute for Biotechnology VIB) w Belgii.

Prof. dr. hab. Marta Miączyńska – biolog molekularny, profesor nauk biologicznych, doktor habilitowany w dziedzinie biologii komórki. Dyrektor Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. W latach 2016-2018 członek Rady Narodowego Centrum Nauki, panelistka licznych agencji grantowych, w tym European Research Council. Członek Polskiej Akademii Nauk i Rady Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej. Laureatka prestiżowych grantów i nagród. Absolwentka Uniwersytetu Wolverhampton (Wielka Brytania) i Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorantka Uniwersytetu Wiedeńskiego (Austria), odbyła staże podoktorskie w Europejskim Laboratorium Biologii Molekularnej w Heidelbergu oraz Instytucie Maxa Plancka w Dreźnie (Niemcy).