Przegląd prasy

w tle stos gazet, pośrodku biały kwadrat z napisem ISBzdrowie Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Rzeczpospolita
–Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że zarządzenie, które miało ograniczyć dostęp do terapii dla osób w spektrum autyzmu, nie wejdzie w życie. Było to zarządzenie prezesa NFZ, z którego jednoznacznie wynikała zmiana sposobu rozliczania świadczeń dla społeczności osób w spektrum autyzmu oraz ich rodzin.
–Łódzki samorząd będzie dofinansowywał procedurę in vitro do czasu, aż ruszy program rządowy, czyli do 1 czerwca, zapowiedziała prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. Wartość programu wynosi 1 mln zł.

Dziennik Gazeta Prawna
–Regulacje wprowadzające od 1 stycznia nowe zasady finansowania i wyznaczania dyżurów aptecznych nie są zrozumiałe dla samych zainteresowanych – problem stanowi zwłaszcza zapis, że na środki z NFZ będzie mogła liczyć jedna apteka w powiecie, którego siedzibą jest miasto zamieszkane przez maksymalnie 40 tys. mieszkańców. Eksperci nie są zgodni co do tego, czy finansowanie z NFZ będzie przysługiwać również powiatom z siedzibą liczącą więcej mieszkańców, o ile będzie na to wskazywać tzw. analiza zapotrzebowania.