Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Dziennik Gazeta Prawna
–Jak podaje „DGP”, minister nauki skieruje niebawem do przewodniczącego Polskiej Komisji Akredytacyjnej pismo o konieczności dokonania oceny jakości kształcenia na nowo utworzonych kierunkach lekarskich. W pierwszej kolejności obejmie to te uczelnie, które nie dostały pozytywnej opinii PKA, oraz te, wobec których pojawiły się skargi.
–Do konsultacji skierowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia ws. sposobu ustalania wysokości świadczenia kompensacyjnego z tytułu zakażenia biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia albo śmierci pacjenta. Zakłada on, że pacjent, który doznał uszczerbku na zdrowiu, otrzyma nie więcej niż 100 tys. świadczenia kompensacyjnego, natomiast za uciążliwe leczenie czy pogorszenie jakości życia – nie więcej niż 50 tys. zł. W przypadku śmierci rekompensata będzie zależała od m.in. wieku i stopnia pokrewieństwa z bliskimi wnioskującymi o zadośćuczynienie.

Rzeczpospolita
–Członkowie powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności informują, że osoby, które pobierają wysokie świadczenia związane z niepełnosprawnością, wycofują złożone już wnioski o wydanie orzeczenia lub zwlekają z ich złożeniem. To efekt przedłużenia ważności orzeczeń do 30 września br. lub do wydania nowych. Może to oznaczać, że we wrześniu znów pojawi się problem z terminowością wydawania orzeczeń w powiatowych zespołach.