Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Rzeczpospolita
–W ponad połowie zespołów ratowniczych brakuje lekarza, jednak z obowiązującej już nowelizacji rozporządzenia ws. ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wynika, że do połowy 2024 r. NFZ nie będzie nakładał kar z tego tytułu.

Puls Biznesu
–Spółka EFM R&D, której celem jest wprowadzenie na rynek komercyjnych urządzeń mierzących pracę serca w trzech wymiarach, a nie tylko w płaszczyźnie, planuje pozyskiwać kapitał na realizację najbliższych kamieni milowych, w dalszej perspektywie nie wyklucza również debiutu na giełdzie.