Rzecznik Praw Pacjenta zbiera opinie o opiece okołoporodowej

Ciąża, poród, połóg – zapewnienie odpowiednich warunków dla kobiet w tym okresie w zakresie łagodzenia bólu porodowego jest jednym z priorytetów Rzecznika Praw Pacjenta (RPP). Dlatego zachęca do wypełnienia ankiety dotyczącej doświadczeń związanych z ciążą, porodem i połogiem, aby pozyskać informacje mające na celu poprawę jakości opieki okołoporodowej w Polsce.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami od lipca 2015 r. każdej pacjentce podczas porodu przysługuje możliwość nieodpłatnego skorzystania ze znieczulenia zewnątrzoponowego. Niemniej, z danych udostępnionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia wynika, że znieczulenie zewnątrzoponowe przy porodzie naturalnym stosowane jest sporadycznie.

Dlatego też w sierpniu 2023 r. RPP wystąpił do 245 podmiotów leczniczych na terenie całego kraju w celu ustalenia jakie są powody niestosowania znieczuleń zewnątrzoponowych oraz jakie formy znieczulenia podczas porodu naturalnego mogą być dostępne dla pacjentki.

O opiece okołoporodowej i problemach z jakimi spotykają się kobiety w ciąży i połogu Rzecznik rozmawiał także z organizacjami pacjentów.

„Analizując stan opieki okołoporodowej w Polsce nie można jednak zapominać o głosie samych pacjentek. To ich doświadczenia oraz historie związane z porodem i łagodzeniem bólu, stanowią dla Rzecznika Praw Pacjenta najważniejsze źródło informacji. Opieka okołoporodowa powinna być dostosowana przede wszystkim do ich potrzeb.

Chcąc poznać doświadczenia kobiet w trakcie porodu, przygotowaliśmy ankietę, którą kierujemy do kobiet . Chcemy zobaczyć, jak z ich perspektywy wygląda stosowanie znieczuleń podczas porodów naturalnych, jakie jest podejście pacjentek do znieczuleń podczas porodu oraz jakim doświadczeniem był dla nich sam poród. Pozyskane dane pozwolą nam lepiej ukierunkować działania na rzecz podniesienia jakości opieki okołoporodowej” – czytamy w informacji RPP.

Ankieta dostępna jest pod adresem:

https://www.webankieta.pl/ankieta/1064141/ankieta-dotyczaca-lagodzenia-bolu-porodowego.html