Sanofi przejmuje Inhibrx

W pierwszym przejęciu branży farmaceutycznej w 2024 roku Sanofi przejmuje producenta leków terapii chorób rzadkich Inhibrx. Transakcja ma wartość 1,7 mld dolarów.

Przejęcie Inhibrx to dzieło dyrektora generalnego Sanofi, Paula Hudsona, który zapowiedział, że „jak długo istnieje nauka zmieniająca zasady gry”, Sanofi będzie otwarte na przejęcia. Planuje on ponadto w 2024 roku wydzielenie jednostki ds. zdrowia konsumentów i zwiększenie wydatków na badania i rozwój.

Dokonując całościowego przejęcia firmy, Sanofi wykonuje ciekawy manewr – jako jedyny produkt Inhibrx może być sprzedawany nawet pod połączoną marką obu firm, pozostanie główny lek firmy INBRX-101 – ludzkie rekombinowane białko fazy II, przeznaczone do leczenia niedoboru alfa-1-antytrypsyny, czyli AATD. Wszystkie pozostałe leki i programy badawcze w tym trzy molekuły przeciwnowotworowe zostaną wydzielone do osobnej spółki New Inhibrx, mającej status spin-offu. Sanofi wyposaży ją w kapitał startowy wynoszący 200 mln dolarów i zachowa w niej 8% akcji. W spin-offie będą zatrudnieni pracownicy Inhibrx, zaś Mark Lappe, założyciel i dyrektor generalny firmy, będzie kierować nową spółką.

„Dzięki naszej wiedzy specjalistycznej na temat rzadkich chorób i wzrostu liczby przypadków chorób układu oddechowego o podłożu immunologicznym, INBRX-101 uzupełni nasze podejście polegające na pracach badawczo-rozwojowych i zaspokojeniu potrzeb pacjentów z AATD, którzy są obecnie niedostatecznie wspierani” – stwierdził po przejęciu Houman Ashrafian,  szef działu badań i rozwoju Sanofi.

Założona w 2010 roku firma Inhibrx opracowała platformę do wytwarzania i testowania przeciwciał, której używa do generowania zarówno INBRX-101, jak i kilku kandydatów na leki przeciwnowotworowe. Dane dotyczące bezpieczeństwa i farmakokinetyki leku stosowanego w chorobach rzadkich pochodzą z fazy I sugerują, że INBRX-101 może pomóc pacjentom z AATD w normalizacji poziomu białka AAT w surowicy. Niski poziom AAT może prowadzić do stanu zapalnego i uszkodzenia płuc, zaś INBRX-101 może zmniejszyć stan zapalny i zapobiec dalszemu pogarszaniu się ich wydolności.

Marek Meissner, ISBiznes