SDS Optic zakończył proces tworzenia spółki zależnej w Stanach Zjednoczonych

SDS Optic Inc. (SDS Optic USA) – spółka zależna SDS Optic – podpisała z BioLabs Philadelphia LLC umowę na udostępnienie i wynajem przestrzeni laboratoryjnej w formule tzw. all-in, tj. zawierającej nieograniczony dostęp do w pełni zarządzanego i serwisowanego sprzętu laboratoryjnego oraz wydzielonej na potrzeby SDS Optic USA przestrzeni laboratoryjnej, podała spółka. Podpisanie umowy kończy realizację kamienia milowego polegającego na utworzeniu przez SDS Optic spółki zależnej w Stanach Zjednoczonych oraz na uruchomieniu działań zmierzających do rozpoczęcia prac laboratorium badawczo-rozwojowego.

„Zawarta umowa zawiera zapisy dotyczące zasad używania udostępnionych powierzchni oraz sprzętu i urządzeń laboratoryjnych, świadczonych przez BioLabs usług w ramach umowy, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w laboratoriach BioLabs, zasady odpowiedzialności za powstałe w trakcie użytkowania uszkodzenia lub zniszczenia oraz zasady wypowiedzenia lub wprowadzania zmian w umowie. Wartość umowy najmu na moment jej podpisania wynosi $39 tys. w skali pełnego roku kalendarzowego a kwota ta będzie ulegać zmianie w przypadku zatrudnienia większej ilości osób oraz uzyskiwaniu dostępu do większej ilości przestrzeni laboratoryjnej (tzw. lab bench). SDS Optic USA zobowiązane jest opłacić kaucję zwrotną w wysokości 1-miesięcznego kosztu najmu oraz do zawarcia umowy ubezpieczenia z zakresu odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z przekazanymi przez BioLabs wymogami” – czytamy w komunikacie.

SDS Optic to firma rozwijająca autorską platformę technologiczną inPROBE do diagnostyki medycznej w czasie rzeczywistym w chorobach nowotworowych, zakaźnych, wirusowych, bakteryjnych oraz grzybicznych. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w 2022 r.

(ISBnews)