Synektik miał 52,45 mln zł zysku netto, 97,32 mln zł znorm. zysku EBITDA w r.obr. 2022/23

Synektik odnotował 52,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2022/2023 (październik 2022-wrzesień 2023) wobec 10,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 67,86 mln zł wobec 17,62 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 82,64 mln zł wobec 29,66 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej, zaś znormalizowana EBITDA – odpowiednio: 97,32 mln zł wobec 32,21 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 446,87 mln zł w 2022/2023 wobec 166,86 mln zł rok wcześniej.

„Na dynamiczny wzrost wyników Grupy złożyły się biznesowe sukcesy w obu segmentach działalności naszej firmy. Motorem napędowym wyników pozostaje segment dostaw zaawansowanego technologicznie sprzętu medycznego oraz usług, którego przychody potroiły się w minionym roku, przy równoczesnym wzroście rentowności. Segment radiofarmaceutyków zwiększył sprzedaż zewnętrzną o ponad jedną czwartą, a EBITDA segmentu, w konsekwencji wielomiesięcznej pracy u podstaw biznesu, wzrosła o ponad połowę” – napisał w liście do akcjonariuszy prezes Cezary Kozanecki.

„Kluczowy wpływ na skokowy wzrost przychodów segmentu dostaw sprzętu oraz świadczenia usług, które w minionym roku wyniosły ponad 410 mln zł, miał dynamiczny wzrost sprzedaży z tytułu realizacji zamówień na sprzęt medyczny. Przychody z tego tytułu wzrosły aż o 274%, do blisko 300 mln zł. Konsekwentna realizacja strategii rozwoju Grupy, kładąca nacisk na ekspansję w obszarze sprzedaży innowacyjnych technologii medycznych, już kolejny rok z rzędu przynosi więcej niż satysfakcjonujące efekty. W minionym roku finansowym m.in. zrealizowaliśmy dostawę 21 systemów robotycznych da Vinci dla klientów w Polsce, w Czechach i na Słowacji, jak również zainstalowaliśmy u pierwszego klienta w Polsce (i jednego z pierwszych w Europie) system do stereotaktycznej radiochirurgii ZAP-X” – dodał.

Wskazał też, że zakończony rok finansowy przyniósł oczekiwane, pozytywne zmiany w biznesie radiofarmaceutycznym Grupy. Wielopoziomowy proces podnoszenia rentowności segmentu, okresowo zachwianej przez inflacyjny wzrost kosztów, przełożył się na wzrost sprzedaży oraz jej rentowności.

„Sprzedaż segmentu na rzecz podmiotów trzecich wzrosła r/r o 26%, do 36,5 mln zł, a EBITDA zwiększyła się z 7,3 do 11,2 mln zł. Przychody ze sprzedaży radiofarmaceutyków podstawowych wzrosły w tym okresie o blisko jedną trzecią, a pozycja Grupy jako technologicznego lidera na rynku polskim, wyłącznego dostawcy szerokiej gamy radioznaczników specjalnych, umocniła się. Konsekwentnie stawiamy na rozwój innowacyjnych radiofarmaceutyków, których komercjalizacja stanowić będzie, w naszej niezmiennej ocenie, jeden z filarów biznesu w kolejnych latach” – powiedział prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 25,93 mln zł wobec 1,45 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Synektik dostarcza rozwiązania informatyczne, nowoczesną technologię oraz pełen zakres usług i wsparcia dla placówek medycznych, w zakresie radiologii, onkologii, kardiologii i neurologii. Synektik powstał w 2001 roku, od sierpnia 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w październiku 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.

(ISBnews)