Synektik realizuje projekt kardioznacznika zgodnie z harmonogramem

Dalsze prace nad rozwojem projektu kardioznacznika, w ramach III fazy badań klinicznych, będą prowadzone w oparciu o cząsteczkę znakowaną aktywnym fluorem, do której wyłączne prawa intelektualne i ochrona patentowa należą do Synektika, podała spółka. Zarząd podkreśla, że III faza badań klinicznych kardioznacznika jest realizowana zgodnie z dotychczasowym harmonogramem.

„W lipcu 2023 r. […] spółka zakończyła, pozytywnym wynikiem, konsultacje z amerykańską Agencją Żywności i Leków (FDA) w ramach procedury Pre-IND meeting. Konsultacje miały na celu uzyskanie potwierdzenia zaproponowanej strategii rozwoju cząsteczki kardioznacznika (znakowanej aktywnym fluorem), poprzez zaakceptowanie głównych założeń protokołu badania klinicznego fazy III w Stanach Zjednoczonych. Obecnie spółka jest w trakcie transferu technologii wytwarzania kardioznacznika, niezbędnej do uruchomienia produkcji w celu wieloośrodkowego badania klinicznego III fazy w Stanach Zjednoczonych” – czytamy w komunikacie.

Jednocześnie spółka informuje, że wszystkie postanowienia kontraktowe i ustalenia stron określone w umowie o współpracy z Hadasit Medical Research Services & Development Ltd. zostały zrealizowane. Zobowiązania stron, bieżące i przyszłe wynikające z umowy zostały wypełnione, w związku z czym strony, w trybie przewidzianym umową, podpisały porozumienie o zakończeniu współpracy.

Grupa Synektik dostarcza rozwiązania informatyczne, nowoczesną technologię oraz pełen zakres usług i wsparcia dla placówek medycznych, w zakresie radiologii, onkologii, kardiologii i neurologii. Synektik powstał w 2001 roku, od sierpnia 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w październiku 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.

(ISBnews)