Szpitale powiatowe w coraz trudniejszej sytuacji

łóżko na pustym korytarzu szpitalnym

Jak wynika z informacji przedstawionej przez Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie Pawła Pikula sytuacja finansowa 16 szpitali powiatowych województwa podkarpackiego za lata 2020-2023 jest zła. Zysk netto za 11 miesięcy 2023 r. miał tylko jeden z nich. Średnia strata netto za 11 miesięcy 2023 r. na podmiot wyniosła ponad 7 mln zł. Dynamika wzrostu zobowiązań ogółem w 2021 r. wyniosła 9,4%, w 2022 r. 20,1%, a do listopada 2023 r. 16,8%.

„Ponadto średni procent udziału wynagrodzeń z ZUS wraz z umowami cywilnoprawnymi w przychodach z NFZ w 2021 r. wyniósł 80,4%, w 2022 r. 84,2%, a za 11 miesięcy 2023 r. 86,1%” – powiedział Paweł Pikul podczas spotkania Zarządu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych z Dyrektorami szpitali powiatowych województwa podkarpackiego.

Prezes OZPSP Waldemar Malinowski uważa, że najważniejsze kwestie, które powinny być jak najszybciej wdrożone, aby placówki mogły uzyskać stabilność finansową i mogły normalnie funkcjonować i leczyć pacjentów to:

– Zapłata za nadwykonania w świadczeniach limitowanych i nielimitowanych oraz ponad ryczałt;

– Urealnienie wyceny świadczeń;

– Wydłużenie terminu spłaty 1/12.

„Nie może być tak, że w szpitale powiatowe kredytują NFZ i oczekują miesiącami na zapłatę udzielonych już świadczeń. Przedstawione dzisiaj dane potwierdzają bardzo trudną sytuację w jakiej znajdują się szpitale. Oczekujemy na pilne rozwiązania, które pozwolą nam normalnie funkcjonować, aby móc leczyć naszych pacjentów” – podkreśla Malinowski.