Terapia dla osób w spektrum autyzmu zostanie utrzymana na poziomie 2023 r.

„Mamy bardzo dobrą wiadomość dla osób w spektrum autyzmu i ich bliskich. Pani ministra Izabela Leszczyna zdecydowała, że dostępność do terapii dla pacjentów w spektrum autyzmu zostanie utrzymana na poziomie 2023 r.” – powiedział Damian Kuraś, nowy rzecznik resortu zdrowia na konferencji prasowej.

Jeszcze dziś NFZ poinformuje placówki medyczne, że nie wejdzie w życie zarządzenie, które mogło ograniczyć dostępność w terapii. A Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji ponownie ustali wycenę terapii.

Problem zauważyła rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak, która opublikowała na portalu X (d. Twitter) wpis, w którym alarmowała, że zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień „ogranicza dostęp do terapii i konsultacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych w spektrum autyzmu aż o jedną trzecią”.