Zmiany w Narodowym Centrum Onkologii

Prof. Jan Walewski został odwołany ze stanowiska dyrektora Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie. Placówką kierował od 2016 r. Jego miejsce zajmie Beata Jagielska, dotychczasowa dyrektor szpitala Grochowskiego w Warszawie, Wojewódzki Konsultant w dziedzinie onkologii klinicznej, prezeska Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej.

Dr n. med. Beata Jagielska pracowała już w tej placówce – to wieloletni kierownik Kliniki Diagnostyki Onkologicznej, Onkologii Kardiologicznej i Medycyny Paliatywnej w Centrum Onkologii Marii Curie-Skłodowskiej – Instytut w Warszawie (COI), a także Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Otwartego i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych i kierownik Poradni COI.

Jagielska odbierając nominację wskazała, że jej nadrzędnym celem jest poprawa efektywności profilaktyki, wyników leczenia oraz zwiększenie dostępności do świadczeń onkologicznych. „Dużym wyzwaniem są działania na rzecz „spłacania” długu zdrowotnego w onkologii wywołanego przez COVID-19. Kluczowe aspekty to także działania w zakresie rozwoju onkologii” – dodała.

Obecnie sprawuje funkcję Wojewódzkiego Konsultanta w dziedzinie onkologii klinicznej. Jest Członkiem licznych towarzystw naukowych, takich jak Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej, Polskie Towarzystwo Onkologiczne i ESMO, a także ekspertem ds. badań klinicznych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Z kolei prof. Walewski jest specjalistą w dziedzinie chorób wewnętrznych, onkologii klinicznej, hematologii i transplantologii klinicznej. Od początku pracy zawodowej w 1977 r. zatrudniony jest w Centrum Onkologii — Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Jak udało się ustalić ISBzdrowie zamierza pozostać w placówce, bowiem jego odwołanie uniemożliwiło by placówce na Ursynowie przeprowadzanie transplantacji szpiku.