Krajowa Sieć Onkologiczna rok później. Rząd przyjął nowelę ustawy

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej, który przewiduje m.in. zmianę terminów wdrożenia określonych rozwiązań.

„Ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej weszła w życie w ubiegłym roku, ale nasi poprzednicy nie przygotowali aktów wykonawczych do tej ustawy, nie przygotowali pełnego wejścia w życie wszystkich elementów związanych z dobrym funkcjonowaniem KSO” – podkreślał na konferencji po posiedzeniu Rady Ministrów, której przewodniczył, wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Rząd zmienił termin przekazywania danych o sprawowanej opiece onkologicznej w ramach Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO). Zostanie on przesunięty z 1 kwietnia 2024 roku na 1 kwietnia 2025 roku. Narodowy Fundusz Zdrowia będzie miał również więcej czasu na rzetelną weryfikację podmiotów, które udzielają świadczeń opieki onkologicznej.

„Przesuwamy termin wejścia w życie części przepisów Krajowej Sieci Onkologicznej. Dzięki temu zachowujemy możliwość korzystania ze wszystkich terapii onkologicznych we wszystkich szpitalach, które dzisiaj tę terapię prowadzą. Nie będzie żadnych ograniczeń” – podkreślał Kosiniak-Kamysz.

Jak wcześniej mówiła minister zdrowia Izabela Leszczyna bez tej zmiany ok. 7 tys. pacjentów mogłoby stracić możliwości kontynuowania leczenia, bo 259 szpitali mogłoby stracić możliwość realizacji świadczeń onkologicznych. Chodzi tu głównie o placówki prywatne leczące w ramach umowy z NFZ.

Jak podał, siedem z dziewięciu rozporządzeń dotyczących KSO nie zostało przygotowanych.

„Dlatego przesuwamy termin wejścia w życie części przepisów Krajowej Sieci Onkologicznej i dzięki temu zachowujemy możliwość korzystania ze wszystkich terapii onkologicznych we wszystkich szpitalach, które dzisiaj tą terapię prowadzą. Nie będzie żadnych ograniczeń” – zaznaczył wicepremier.

Krajowa Sieć Onkologiczna (KSO) wprowadza nowy model organizacji i zarządzania opieką onkologiczną. Jej priorytetem jest zapewnienie każdemu pacjentowi niezależnie od miejsca zamieszkania kompleksowej opieki opartej o jednakowe standardy i wysoką jakość.

Strukturę KSO będą tworzyć Specjalistyczne Ośrodki Leczenia Onkologicznego (SOLO) na trzech poziomach oraz Ośrodki Kooperacyjne. Najbardziej skomplikowane świadczenia medyczne będą realizowane na najwyższym wysokospecjalistycznym poziomie – w SOLO III, złożone – w SOLO II, a podstawowe – w SOLO I. Realizacja etapów leczenia ma przebiegać przy współpracy specjalistów z różnych dziedzin medycyny.

Kwalifikację, jak i okresową weryfikację kryteriów warunkujących przynależność do danego poziomu KSO będzie przeprowadzać NFZ. Pierwsza kwalifikacja na dany poziom zabezpieczenia opieki onkologicznej KSO zostanie przeprowadzona do 31 marca 2024 r. Podmioty w Krajowej Sieci Onkologicznej muszą wyznaczyć koordynatora dla każdego pacjenta. Poprowadzi on pacjenta „za rękę” przez cały proces leczenia. Do jego zadań należy m.in. umawianie terminów niezbędnych badań i wizyt, przygotowanie pacjenta do konsylium lekarskiego. Koordynator jest więc łącznikiem między lekarzem a pacjentem.

Ustawa o KSO wprowadza również obowiązek prowadzenia systematycznej oceny satysfakcji pacjenta, co umożliwi wprowadzenie w razie potrzeby koniecznych poprawek do systemu.