PMR: CAGR internetowego rynku produktów bez recepty w latach 2024-2029 wyniesie ok. 10%

Średnioroczna stopa wzrostu (CAGR) wartości internetowego rynku produktów bez recepty w latach 2024-2029 wyniesie nominalnie około 10%, wynika z raportu PMR „Handel internetowy produktami bez recepty w Polsce 2024. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2024-2029”.

Jak wynika z badania PMR, apteki stacjonarne wciąż pozostają najważniejszym miejscem sprzedaży leków OTC, suplementów diety i dermokosmetyków. Warto jednak zwrócić uwagę na spadek wskazań na ten kanał jako miejsce zakupu – w przypadku leków OTC odsetek wskazań w 2023 r. zmniejszył się o 10 pkt proc., dermokosmetyków o 16 pkt proc., zaś suplementów diety o 20 pkt proc. w porównaniu do 2016 r.

Pomiędzy 2016 a 2023 r. znacząco wzrósł odsetek Polaków, którzy przyznali, że przynajmniej raz zakupili (w roku poprzedzającym) suplement diety, dermokosmetyk lub lek OTC w internecie. O ile w 2016 r. jedynie kilka procent Polaków przyznawało, że wyżej wymienione produkty kupowało w internecie, o tyle w 2023 r. 47% odpowiedziało, że przynajmniej raz kupiło suplement diety w e-sklepie i/lub na platformie handlowej, zaś 44% udzieliło takiej odpowiedzi w przypadku dermokosmetyków.

W 2023 r. rynek internetowej sprzedaży produktów bez recepty wzrósł kolejny rok z rzędu z dwucyfrową dynamiką w ujęciu nominalnym, jednak z uwagi na istotny wzrost cen realny wzrost wartości tego rynku był nieco niższy, wskazano.

W kolejnych latach wzrost cen spowolni, a sytuacja materialna Polaków poprawi się. Według prognoz PMR średnioroczna stopa wzrostu (CAGR) wartości internetowego rynku produktów bez recepty w latach 2024-2029 wyniesie nominalnie około 10%, podano także.

Na potrzeby raportu PMR przeprowadziła dwa badania konsumenckie: w grudniu 2023 badanie CAWI na ogólnopolskiej kwotowo-losowej próbie 2 628 dorosłych Polaków, których zapytano o zakup online w 2023 r. przynajmniej jednego z pogrupowanych w kategorie produktów: dermokosmetyków, leków bez recepty, suplementów diety. Na blok pytań dotyczących zakupów online odpowiedziało łącznie n=1 096 respondentów. Drugim było przeprowadzone w styczniu 2024 r. badanie CATI na ogólnopolskiej próbie dorosłych Polaków, których zapytano o miejsca zakupu leków OTC, dermokosmetyków oraz suplementów diety, n=1 000.

(ISBnews)