Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Rzeczpospolita
–Naczelna Izba Lekarska po raz kolejny apeluje o natychmiastowe zakończenie funkcjonowania przepisów umożliwiających łatwiejsze przyznawanie prawa wykonywania zawodu lekarzom z Ukrainy. Obecnie mają one obowiązywać do 30 czerwca br. NIL chce, aby po dwóch latach od rozpoczęcia wojny medycy z Ukrainy spełniali te same warunki co inne osoby z zagranicy, także jeśli chodzi o znajomość języka polskiego.

Puls Biznesu
–Startup upmedic, automatyzujący tworzenie opisów badań medycznych, przygotowuje się do ekspansji zagranicznej – chce ją rozpocząć jeszcze w tym roku, a zintensyfikować działania w przyszłym. O kapitał w wysokości kilku milionów euro spółka zamierza zacząć zabiegać w połowie roku.