Resort zdrowia powołał pełnomocnika ds. profilaktyki

Damian Węgrzyński został pełnomocnikiem Ministra Zdrowia do spraw profilaktyki zdrowotnej i współpracy międzyresortowej. Jest działaczem Platformy Obywatelskiej, wcześniej był m.in. asystentem Izabeli Leszczyny i dyrektorem jej Biura Poselskiego.

Jak wynika z zarządzenia Ministra zdrowia do zadań Pełnomocnika należy zapewnienie wsparcia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w zakresie zadań należących do działu administracji – zdrowie, w szczególności:
1) inicjonowanie zmian w zakresie profilaktyki zdrowotnej;
2) monitorowanie i ocena programów profilaktyki zdrowotnej, w tym dotyczących profilaktyki chorób onkologicznych i chorób układu krążenia;
3) koordynacja projektów aktów prawnych dotyczących profilaktyki zdrowotnej z innym ministrami, w szczególności ministrami właściwymi do spraw rodziny, oświaty i wychowania oraz kultury fizycznej;
4) wsparcie koordynacji wdrażania Narodowego Programu Zdrowia, w tym w zakresie współpracy międzyresortowej sprzyjającej zdrowiu i edukacji zdrowotnej;
5) upowszechnianie osiągnięć naukowych i praktycznych w zakresie profilaktyki zdrowotnej;
6) realizacja zadań wynikających z planowanego w I półroczu 2025 r. polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, w kontekście priorytetów prezydencji