Captor Therapeutics nie planuje emisji akcji w bieżącym roku

Captor Therapeutics nie planuje emisji akcji w bieżącym roku, poinformował ISBnews członek zarządu, dyrektor naukowy Captor Therapeutics Michał Walczak. W I połowie 2024 r. spółka planuje złożyć wniosek o pozwolenie na badanie kliniczne dla projektu CT-01.

„Chcielibyśmy zwrócić uwagę na kilka kluczowych faktów dotyczących naszej strategii i planów na najbliższą przyszłość. Z pełnym przekonaniem i w oparciu o naszą analizę finansową informujemy, że nie planujemy emisji akcji w bieżącym roku. Nasze decyzje inwestycyjne i finansowe są podejmowane w perspektywie długoterminowej i zawsze w najlepszym interesie naszych akcjonariuszy i inwestorów. Dysponujemy odpowiednimi zasobami finansowymi do III kwartału 2025 r., a postępy w rozwoju naszych kluczowych projektów pozwalają nam optymistycznie patrzeć zarówno na istotne newsflow, jak i możliwości nawiązywania partnerstw z podmiotami zagranicznymi” – powiedział ISBnews Walczak.

Planowane zmiany, które zostały zaproponowane w ramach najbliższego walnego zgromadzenia, w szczególności zapis o zniesieniu ceny minimalnej mają wyłącznie charakter techniczny i są konsekwencją ustaleń z amerykańskimi doradcami, zaznaczył członek zarządu.

„Analiza rynków zagranicznych, jak również jednoznaczne stanowisko naszych amerykańskich doradców wskazują, że utrzymanie zapisów o cenie minimalnej w ramach kapitału docelowego uniemożliwia nawet przeprowadzenie wstępnych spotkań z amerykańskimi instytucjami finansowymi w celu zapoznania ich z Captorem i naszym portfolio” – dodał Walczak.

Wskazał, że w I połowie 2024 r. Captor planuje złożyć wniosek o pozwolenie na badanie kliniczne dla projektu CT-01, który jest rozwijany w celu leczenia raka wątrobowokomórkowego – nowotworu o wysokiej śmiertelności, diagnozowanego rocznie u ponad 900 000 osób.

„Wszystkie badania toksykologiczne i produkcja aktywnego leku zostały zakończone i przystępujemy do ostatniego etapu przygotowania kapsułek zawierających lek. Dwa inne wiodące projekty rozwijają się dobrze: CT-02 jest obecnie w fazie badań przedklinicznych. Badania przedkliniczne prowadzone są w obszarze przewlekłego stanu zapalnego, ale projekt ma potencjalne zastosowanie również w zapaleniu układu nerwowego i kontrolowanej utracie wagi. W projekcie CT-03 skupiającym się na degradacji MCL-1 w leczeniu nowotworów układu krwionośnego i limfatycznego oraz guzów litych, jesteśmy blisko rozpoczęcia pakietu IND umożliwiającego rozpoczęcie badań klinicznych. Otrzymaliśmy również rekomendację NCBiR do tzw. 'fazowania’ tego projektu, co skutkuje dostępem do 4,9 mln zł dalszego finansowania rozwoju” – podsumował członek zarządu.

Captor Therapeutics to firma biofarmaceutyczna, specjalizująca się w opracowywaniu leków opartych na technologii Targeted Protein Degradation (TPD) do leczenia chorób o wysokich niezaspokojonych potrzebach medycznych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2021 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Sebastian Gawłowski, ISBnews