Jest nowy prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Daniel Rutkowski został powołany na stanowisko Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Od początku kariery zawodowej związany z systemem ochrony zdrowia. Od 2001 r. związany z Mazowiecką Regionalną Kasą Chorych, a od 2006 r. – z Narodowym Funduszem Zdrowia. Od lipca 2015 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora w Departamencie Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia. Od 27 lutego 2023 r. pełnił funkcję zastępcy Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Jako menedżer ochrony zdrowia był członkiem wielu zespołów inicjujących i wdrażających rozwiązania organizacyjne i prawne w obszarze opieki zdrowotnej. Uczestniczył m.in. we wdrażaniu systemu Jednorodnych Grup Pacjentów oraz Systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. W latach 2016-2022 był członkiem Rady ds. Taryfikacji, działającej przy Prezesie Agencji, pełniącej funkcję opiniodawczo-doradczą.

Daniel Rutkowski jest z wykształcenia ekonomistą. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia, analiz statystycznych i data mining w biznesie, programów przedakcesyjnych i strukturalnych Unii Europejskiej.