PMR: Rynek usług stomatologicznych będzie rósł średniorocznie o ok. 9% w latach 2024-2029

Rynek usług stomatologicznych w Polsce stale rośnie i według naszych prognoz jego średnioroczne tempo wzrostu (CAGR) w latach 2024-2029 osiągnie blisko 9%, wynika z raportu PMR pt. „Rynek usług stomatologicznych w Polsce 2024”.

„Rynek usług stomatologicznych w Polsce stale rośnie i według naszych prognoz jego średnioroczne tempo wzrostu (CAGR) w latach 2024-2029 osiągnie blisko 9%. Z badania PMR wynika, że 8 na 10 korzystających z usług stomatologicznych w Polsce ma przekonanie, że zdrowy i ładny wygląd zębów wpływa na atrakcyjność fizyczną i ułatwia kontakty społeczne, a blisko połowa twierdzi, że świadczy to o poziomie zamożności. Niemniej jednak wysoki (i rosnący) koszt usługi, stres związany z wizytą (lęk przed dentystą) czy też długi czas oczekiwania na wizytę to tylko przykłady czynników, które wpływają na negatywny obraz stomatologii w Polsce z punktu widzenia pacjenta. Z drugiej strony niedofinansowanie świadczeń ze strony NFZ, wysokie koszty utrzymania placówek, wzrost wynagrodzeń to bolączki przedsiębiorstw działających na tym rynku” – czytamy w komunikacie.

Rynek usług ortodontycznych odpowiadał za ok. 12% rynku usług stomatologicznych w Polsce w latach 2020-2023 i rozwijał się w średniorocznym tempie wzrostu (CAGR) na poziomie 11%. W kolejnych latach zachowania konsumenckie będą pozytywnie wpływać na ten rynek, zwłaszcza w obszarze ortodoncji. Blisko co piąty pacjent chciałby założyć aparat ortodontyczny, by poprawić wygląd swojego uzębienia, wskazano również.

Wyniki badania PMR z lutego 2024 r. wykazały, że w ubiegłym roku z usług stomatologicznych nie skorzystało 44% Polaków. Kobiety korzystają z usług stomatologicznych częściej niż mężczyźni – jest to tendencja widoczna w niemal wszystkich dziedzinach opieki zdrowotnej.

Świadomość zdrowotna, a co za tym idzie, większy odsetek korzystających z usług stomatologicznych zaznacza się w grupie osób w szczycie wieku produkcyjnego (35-54 lat) oraz wśród tych z wyższym wykształceniem, co może korelować też z wyższymi zarobkami, zakończono.

Zaprezentowane dane pochodzą z raportu PMR „Rynek usług stomatologicznych w Polsce 2024. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2024-2029”, na potrzeby którego w lutym 2024 r. firma PMR przeprowadziła badanie konsumenckie na ogólnopolskiej kwotowo-losowej próbie 2 220 dorosłych Polaków, których zapytano o korzystanie z poszczególnych świadczeń medycznych. Na blok pytań dotyczących usług stomatologicznych odpowiedziało n=1 318 Polaków. Sondaż przeprowadzono z wykorzystaniem techniki CAWI (Computer Assisted Web Interview).

(ISBnews)