Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Dziennik Gazeta Prawna
–Narodowy Fundusz Zdrowia i Ministerstwo Zdrowia chcą rozszerzenia zakresu okresowych badań pracowniczych o mammografię, cytologię, PSA (wykrywa raka prostaty) oraz test FIT (rozpoznaje choroby układu pokarmowego). Możliwe jest również dalsze rozszerzanie listy tych procedur. Pracodawcy mają zastrzeżenie przede wszystkim do czasu przeprowadzania nowych badań.
–W projekcie nowelizacji kodeksu pracy przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaproponowano zmianę dotyczącą ochrony pracowników przed działaniem czynników reprotoksycznych na tej samej zasadzie, na jakiej dziś stosowana jest ochrona przed czynnikami o działaniu rakotwórczym i mutagennym.

Rzeczpospolita
–Z sondażu serwisu Livecareer wynika, że co trzeci badany pracownik (32%) przynajmniej raz w ubiegłym roku poszedł na zwolnienie lekarskie, mimo że był zdolny do pracy. Dane te potwierdza również kontrola ZUS.