PTK pracuje nad modelem opieki nad chorymi ze wstrząsem kardiogennym

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne (PTK) rozpoczął prace nad modelem opieki nad pacjentami ze wstrząsem kardiogennym.

Pomimo rozwoju metod terapeutycznych oraz technologii leczenia zabiegowego, wciąż ogromnym wyzwaniem dla specjalistów kardiologii inwazyjnej czy anestezjologii i intensywnej terapii, pozostaje wstrząs kardiogenny oraz nagłe pozaszpitalne zatrzymanie krążenia.

Wstrząs kardiogenny dotyka rocznie około 10 tysięcy osób. U co drugiego pacjenta taki stan jest powikłaniem przebiegu ostrego zespołu wieńcowego. Ogromnym wyzwaniem jest etap opieki przedszpitalnej.

Najbardziej optymalnym i skutecznym sposobem leczenia pacjentów  jest współpraca specjalistów wielu dziedzin, dlatego PTK postuluje m.in. powołanie interdyscyplinarnych „zespół wstrząsowych”, których zadaniem byłaby koordynacja diagnostyki oraz leczenia chorych.

Według założeń inicjatorów programu, w każdym ośrodku chcącym w nim uczestniczyć, powinien powstać zespół wstrząsowy. Dodatkowo na terenie każdego województwa powinny funkcjonować ośrodki podstawowe (ang. spoke) oraz specjalistyczne (ang. hub). Trzeci, najwyższy poziom opieki chorego we wstrząsie kardiogennym mają zapewnić tzw. ośrodki superspecjalistyczne (ang. superhub), posiadające poza rozwiniętymi oddziałami: oddział kardiologii inwazyjnej (z pododdziałem intensywnego nadzoru kardiologicznego), anestezjologii i intensywnej terapii, dodatkowo oddział kardiochirurgii z funkcjonujacym programem transplantacji serca oraz wszczepiania pomp wspomagających serce.

„Podstawą naszego programu będzie połączenie sił – współpraca specjalistów. Będzie to zupełnie nowy poziom interdyscyplinarnego podejścia do opieki nad chorym. Jesteśmy przekonani, że tak przygotowany program będzie doskonale dopracowanym rozwiązaniem, z korzyścią dla naszych pacjentów” – wyjaśnia prof. Robert Gil, prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.