Ryvu planuje włączyć do badań klinicznych RVU120 ponad 100 pacjentów do końca br.

Ryvu Therapeutics prowadzi dwa strategiczne badania RVU120, a około połowy roku planuje uruchomić dwa kolejne badania fazy II w hematologii; do końca roku planuje włączyć do badań klinicznych ponad 100 pacjentów, zapowiedział współzałożyciel, największy akcjonariusz i prezes spółki Paweł Przewięźlikowski.

„W 2023 r. poczyniliśmy duże postępy we wszystkich kluczowych obszarach działalności, w wyniku których liczymy na istotne osiągnięcia w roku 2024. Rozpoczęliśmy już dwa strategiczne badania RVU120, a około połowy roku planujemy uruchomić dwa kolejne badania fazy II w hematologii. Do końca roku planujemy włączyć do badań klinicznych ponad 100 pacjentów. Wkrótce planujemy również rozpoczęcie nowego badania fazy II MEN1703 (SEL24) w DLBCL, w ramach umowy licencyjnej z Menarini Group. Aktywności związane z uruchomieniem nowych badań zarówno RVU120, jak i MEN1703, szybko postępują” – powiedział Przewięźlikowski, cytowany w komunikacie.

W nawiązaniu do opublikowanego w IV kw. 2023 planu rozwoju programu RVU120, który koncentruje się na nowotworach hematologicznych, na początku 2024 r. spółka rozpoczęła dwa badania kliniczne fazy II. Kolejne dwa badania fazy II mają zostać uruchomione w połowie 2024 r., zaś do końca roku Spółka planuje włączyć w ramach wszystkich badań fazy II RVU120 ponad 100 pacjentów, jak również zamierza zaprezentować wstępne dane z fazy II, wskazano w materiale.

„Zaktualizowany plan rozwoju klinicznego RVU120 obejmuje badania, które mogą doprowadzić do trzech zatwierdzeń leków w latach 2026-2027 (badania RIVER-52, RIVER-81 i POTAMI-61)” – czytamy dalej w komunikacie.

RVU120 wyłania się jako potencjalny kandydat na lek w pierwszej linii leczenia ostrej białaczki szpikowej (AML). Jest to wspierane przez jego aktywność przeciwko białaczkowym komórkom macierzystym, podkreśliła także spółka.

We wrześniu 2023 r. Ryvu poinformowało o decyzji Grupy Menarini dot. rozszerzenia zakresu rozwoju programu MEN1703 (SEL24) poprzez rozpoczęcie nowego badania klinicznego fazy II w DLBCL.

„Rozpoczęcie badania fazy II w DLBCL planowane jest w połowie 2024 r. Jego celem jest ocena aktywności MEN1703 (SEL24) jako monoterapii oraz w skojarzeniu ze standardową terapią u pacjentów z DLBCL” – napisano też w komunikacie.

Badanie zostanie rozpoczęte w oparciu o dane wskazujące silną aktywność MEN1703 (SEL24) obserwowaną w przedklinicznych modelach chłoniaka. Dotychczas przeprowadzone badania kliniczne potwierdziły akceptowalny profil bezpieczeństwa oraz wczesne oznaki aktywności MEN1703 (SEL24) jako monoterapii. W oparciu o dostępne dane, dalszy rozwój programu będzie kontynuowany w DLBCL oraz potencjalnie w dodatkowych wskazaniach, wskazała spółka.

Ryvu Therapeutics zostało założone w 2007 r. (jako Selvita). Jest polską firmą biotechnologiczną rozwijającą innowacyjne małocząsteczkowe związki o potencjale terapeutycznym w onkologii. Ryvu Therapeutics jest notowane na głównym rynku GPW; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews