Selvita nadal aktywnie penetruje rynek M&A, kolejne przejęcia możliwe za granicą

Selvita aktywnie penetruje rynek w poszukiwaniu kolejnych przejęć, które mogą być większe od dotychczasowych i o charakterze międzynarodowym, poinformował członek zarządu Dawid Radziszewski.

„Aktywnie penetrujemy rynek, przy czym zauważamy ożywienie na rynku fuzji i przejęć. Pojawia się wiele ofert z różnych obszarów rynku, które analizujemy” – powiedział Radziszewski podczas telekonferencji.

Podkreślił jednocześnie, że spółka nadal zakłada dalszy wzrost przez akwizycje.

„Być może kolejne transakcje będą większe, międzynarodowe – nie ograniczamy się do rynku polskiego” – dodał.

Odnosząc się do pytania, czy spółka nadal przewiduje 500 mln zł środków na akwizycje do końca 2025 roku, prezes Bogusław Sieczkowski zastrzegł, że do tej pory ambitna strategia stała się jeszcze bardziej ambitna, ale spółka nadal widzi szanse na jej realizację.

„Dopóki widzimy szanse na realizację, podtrzymujemy cele założone w strategii, ale nie wykluczamy także prolongaty tych celów” – wyjaśnił prezes.

Selvita jest jedną z wiodących przedklinicznych CRO (ang. Contract Research Organization) w Europie. Spółka wspiera swoich klientów w zakresie zintegrowanego procesu odkrywania i rozwoju leków w obszarze chorób zapalnych, zwłóknieniowych, zakaźnych i onkologii. Spółka świadczy usługi na każdym etapie procesu opracowywania leków, począwszy od wczesnej fazy odkrycia, aż po wybór kandydata klinicznego. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych. Wchodzi w skład indeksu mWIG40.

(ISBnews)