Przegląd prasy

w tle stos gazet, pośrodku biały kwadrat z napisem ISBzdrowie Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Rzeczpospolita
–Z informacji „Rz” wynika, że koncepcja tworzenia wojsk medycznych będzie gotowa w IV kwartale 2024 r. Decyzja o ich tworzeniu zapadła m.in. w związku z doświadczeniami armii ukraińskiej. Trzonem wojsk medycznych ma być odpowiednio wykształcony i przygotowany personel, a pierwszym krokiem do tego jest decyzja o odtworzeniu Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi.

Dziennik Gazeta Prawna
–Zdaniem ekonomisty, adiunkta w Katedrze Polityki Gospodarczej i Regionalnej UMCS Łukasza Jasińskiego optymalna struktura wydatków na ochronę zdrowia w Polsce powinna zakładać m.in. rozbudowę prywatnych instrumentów, wprowadzenie medycznego rachunku oszczędności na wzór IKE lub IKZE, zwiększenie odsetka szpitali prywatnych w ogólnej liczbie placówek.

Puls Biznesu
–Mazowiecki wojewódzki inspektor farmaceutyczny Mariola Kostewicz odebrała zezwolenie jednej z aptek należących do firmy Tanie Apteki Rodzinne, której współwłaścicielem jest Marcin Gawryś, i wykreśliła ją z rejestru, mimo że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nakazał wstrzymanie wykonania tej decyzji. Zdaniem prawników, rzecznika MŚP i środowiska aptekarskiego działania inspektor są bezprawne i dokonane z przekroczeniem uprawnień.