Zmiany w PKPO. Czy Koalicja przetrwa?

Elżbieta Markowska została prezesem Zarządu Fundacji Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych (PKPO). Wyboru dokonano podczas posiedzenia Rady Fundacji w dniu 16 czerwca 2024 roku. Elżbieta Markowska zastąpiła na tym stanowisku Krystynę Wechmann.

Markowska jest prezesem Zarządu Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki oraz wiceprezesem Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”. Co ciekawe Federacja przestała po tym wyborze być częścią PKPO…

W odpowiedzi Stowarzyszenie Hematoonkologiczni także przestali współpracować z PKPO.

„Z ogromnym żalem informujemy, że po wielu latach współpracy w związku z zaistniałą sytuacją, podjęliśmy jednogłośną decyzję o wyjściu z parasolowej organizacji jaką jest Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych” – ogłosili w mediach społecznościowych.

Wcześniej Wechmann złożyła rezygnację z bycia członkiem Krajowej Rady Onkologicznej jako przedstawicielka organizacji pacjentów. Jak udało się ISBZdrowie ustalić powodem były „przyczyny osobiste”.