środa, 18 maja, 2022
Novartis

Novartis Poland partnerem portalu isbzdrowie.pl.

Vertex logo

Vertex partnerem portalu isbzdrowie.pl.

Mabion miał 1,9 mln zł zysku netto, 9,83 mln zł straty EBIT w 2021...

Mabion odnotował 1,9 mln zł jednostkowego zysku netto w 2021 r. wobec 55,77 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "Zysk netto za...

PZ Cormay miał 1,64 mln zł zysku netto, 4,27 mln zł EBITDA w 2021...

PZ Cormay odnotował 1,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 12,67 mln zł straty rok wcześniej, podała...

Lux Med przejmuje MedPolonia

Grupa Lux Med kontynuuje wzmacnianie swoich kompetencji w obszarze szpitalnictwa. 21 kwietnia została podpisana umowa, na mocy której spółka MedPolonia z Poznania dołącza do...

Celon Pharma złożył dwa wnioski do FDA dot. leku Falkieri w leczeniu depresji lekoopornej

Celon Pharma złożył wniosek do Food and Drug Administration (FDA) dotyczący rozpoczęcia badania klinicznego Falkieri (esketamina Celon DPI), w leczeniu depresji dwubiegunowej lekoopornej, w...

Medicalgorithmics dokonał odpisów, potrzebuje dodatk. finansowania w ciągu ok. 2 miesięcy

Medicalgorithmics podjął decyzję o dokonaniu odpisów skutkujących zmniejszeniem kapitałów własnych, jednocześnie szacuje swoje obecne potrzeby gotówkowe na 4-6 mln USD i widzi konieczność pozyskania...

Deloitte: Rzeczywistość sektora ochrony zdrowia staje się cyfrowa

Okres pandemii i wymagania z nią związane spowodowały, że firmy sektora zdrowotnego, które wcześniej zainwestowały w innowacyjne rozwiązania, w znacznie większym stopniu skorzystały na...

FPP: Trzeba ochronić szpitale przed inflacją

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) wskazuje, że konieczne jest zwiększenie wynagrodzeń wykonawców zamówień publicznych, w sposób równoważący wzrost kosztów realizacji umów wskutek nadzwyczajnej inflacji. W...

Captor Therapeutics: Badania potwierdzają aktywność przeciwnowotworową związków w CT-01

Captor Therapeutics uzyskał wyniki dodatkowych badań in-vivo, które potwierdzają wysoką aktywność przeciwnowotworową dwóch związków wiodących rozwijanych w ramach projektu w mysim modelu ludzkiego raka...

Spółka zależna Medinice poinformowała o wcześniejszym zamknięciu badania klinicznego

JitMed - spółka zależna Medinice - wysłał do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) powiadomienie o wcześniejszym zamknięciu (tj. z...

Inno-Gene zgłosił do rejestracji w URPL 6 zestawów do diagnostyki na bazie Real-Time PCR

Centrum Badań DNA (CBDNA) - spółka zależna Inno-Gene zgłosiła do Urzędu Rejestracji Wyrobów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych sześć produktów własnych - zestawów...