PARTNERZY SERWISU

GSK Logo
Novartis
czwartek, 21 września, 2023
Novartis

Novartis Poland partnerem portalu isbzdrowie.pl.

GSK Logo

GSK partnerem portalu isbzdrowie.pl.

Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Wiosenne Sympozjum Naukowe NIKard

15 kwietnia

15 kwietnia br. odbędzie się XXIX. Sympozjum Naukowe Narodowego Instytutu Kardiologii. Formuła wydarzenia przewiduje liczne dyskusje panelowe oraz wystąpienia ekspertów na temat nowych kierunków diagnostyki i leczenia chorób sercowo-naczyniowych. Dyskusje uzupełnią liczne case studies ukazujące praktyczną stronę omawianych przypadków klinicznych. Partnerem wydarzenia jest Polskie Towarzystwo Kardiologiczne.

Program naukowy tegorocznej wiosennej edycji Sympozjum, które organizowane jest w siedzibie NIKard (ul. Alpejska 42, Warszawa-Anin), zapowiada się niezwykle ciekawie. Obejmuje m.in. nowoczesne obszary kardiologii takie jak: leczenie zaburzeń rytmu serca, niewydolność serca – od farmakoterapii do transplantologii oraz leczenie choroby wieńcowej i wad zastawkowych. Nie zabraknie również tematyki poświęconej współczesnej diagnostyce obrazowej w kardiologii, a specjaliści NIKard podzielą się z uczestnikami doświadczeniem w zakresie robotyki i symulacji medycznych. W programie przewidziano również sesje poświęcone epidemiologii i farmakoterapii chorób układu krążenia, a także elementom genetyki klinicznej. Nowością będzie sesja dotycząca chirurgii i interwencji naczyniowej w leczeniu patologii aorty i naczyń obwodowych. Dyskusje uzupełnią liczne case studies ukazujące praktyczną stronę omawianych przypadków klinicznych.

Program
8.00-8.30

Powitanie Dyrektora NIKard – Ł. Szumowski (5 minut)
Wykład Inauguracyjny Konsultanta Krajowego i Pełnomocnika MZ: Krajowa Sieć Kardiologiczna i Narodowy Program Chorób Układu Krążenia – T. Hryniewiecki (10 minut)
PANEL: Ł. Szumowski, T. Hryniewiecki, H. Szwed, J. Różański, A. Januszewicz (15 minut)
________________________________________
8.30-9.30
Prewencja zdarzeń sercowo-naczyniowych
Polska jako kraj wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego – jak zmniejszyć ryzyko w oparciu o sieć kardiologiczną i programy lekowe MZ
PANEL: A. Januszewicz, R. Dąbrowski, A. Prejbisz, P. Dobrowolski, W. Drygas, M.Kabat

Wprowadzenie – Dlaczego Polska jest krajem wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego? – W. Drygas (10 minut)
Pacjent z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym pomimo stosowania 5 leków – A. Łebek-Szatańska (5 minut)
Komentarz – A. Januszewicz (5 minut)
Pacjentka z podejrzeniem zwężenia tętnicy nerkowej – P. Talarowska (5 minut)
Komentarz – A. Januszewicz (5 minut)
Pacjent z zawałem serca w młodym wieku – N. Myśliwy (5 minut)
Komentarz – P. Dobrowolski (5 minut)

Pacjentka z otyłością i wywiadem stanu przedrzucawkowego – P. Talarowska (5 minut)
Komentarz – A. Prejbisz (5 minut)
Dyskusja panelowa (5 minut)
________________________________________

________________________________________9.30-9.45
Przerwa kawowa
________________________________________

9.45-10.45
Obrazowanie – klucz do optymalnej opieki nad pacjentem
PANEL: C. Kępka, I. Michałowska, M. Marczak, P. Stokłosa, M. Śpiewak, A. Teresińska
Choroba wieńcowa – czy dziś naprawdę potrzebujemy diagnostyki inwazyjnej? (15 minut)
Prezentacja przypadku i omówienie metod obrazowania: C. Kępka/A. Teresińska/M. Marczak
Podsumowanie: C. Kępka
Infekcyjne zapalenie wsierdzia – jakie są obecne możliwości diagnostyczne w ośrodku referencyjnym? (15 minut)
Prezentacja przypadku i omówienie metod obrazowania: D. Banaś, P.Stokłosa, I. Michałowska, A. Teresińska
Podsumowanie: P. Stokłosa
Przerost mięśnia sercowego – jaka to choroba? (15 minut)
Prezentacja przypadku i omówienie metod obrazowania: M. Gawor, P. Stokłosa, M. Śpiewak D. Banaś, P.Stokłosa, I. Michałowska, A. Teresińska
Podsumowanie: J. Grzybowski
Dyskusja panelowa (15 minut)
________________________________________10.45-11.00
Przerwa kawowa
________________________________________

11.00-12.00

Niewydolność serca. Transplantologia
Niewydolność serca i transplantologia – różne fenotypy, odmienna diagnostyka i postępowanie
PANEL: P. Kołsut, T. Zieliński, P. Leszek, T. Rywik, A. Konopka, A. Drohomirecka

Pacjent z niewydolnością serca – czy zawsze klasyczne postępowanie kliniczne jest wystarczające, jak zoptymalizować diagnostykę i leczenie? (40 minut). Prowadzenie: P. Leszek

Prezentacja przypadku pacjenta – M. Załęska – Kocięcka (14 minut)

Leczenie niewydolności serca – farmakologiczne + elektroterapia – P. Leszek (5 minut)

Leczenie destabilizacji niewydolności serca – A. Konopka (leczenie intensywne)/P. Kołsut (wspomaganie krótko/średnio terminowe) (10 minut)

Leczenie przewlekłej zaawansowanej niewydolności serca – A. Drohomirecka (OHT)/P. Kołsut (LVAD) (10 minut)

Komentarz – T. Zieliński (1 minuta)

Pacjent złożony, trudny, ciekawy… – state of art diagnostyki i leczenia – prowadzenie T. Rywik (20 minut)

Przypadek pacjenta – M. Stępień-Wojno/ Ł. Mazurkiewicz

Dyskusja panelowa A. Konopka/J. Grzybowski

Komentarz T. Rywik (1 minuta)
________________________________________
12.00-12.15
Przerwa kawowa
________________________________________

12.15 – 13.15

Arytmia
PANEL: Ł. Szumowski, M. Pytkowski, M. Sterliński, P. Derejko, K. Biernacka, A. Oręziak

Pułapki tachykardiomiopatii – focus – K. Kołakowski (5 minut)

Dylematy w elektroterapii – focus – M. Świerczewski (5 minut)

Fillipides story – focus – M. Krych (5 minut)

Nie tylko ICD czy ablacja – pamiętajmy o farmakoterapii rzadkich chorób arytmogennych – focus – J. Zakrzewska – Koperska/A. Szołkiewicz (5 minut)

Kardiomiopatia przerostowa – choroba znana od lat, nowe metody leczenia – focus – M. Kłopotowski (5 minut)
Przyszłość urządzeń wszczepialnych. Blaski i cienie – P. Syska (10 minut)

Nawigacja robotyczna i nowe formy aplikacji energii w ablacji przeznaczyniowej – game changers – M. Orczykowski (10 minut)

Dyskusja panelowa (15 minut)
________________________________________
13.15 – 14.15
Lunch
________________________________________
14.15-15.15
Wady zastawkowe

PANEL: T. Hryniewiecki, K. Kuśmierski, A. Witkowski, J. Pręgowski

Przypadek 1. Dysfunkcja bioprotezy trójdzielnej – M. Jaworska – Wilczyńska (5 minut)

Dyskusja (5 minut)

Przypadek 2. Infekcyjne zapalenie wsierdzia – A.Jasińska (5 minut)

Dyskusja (5 minut)

Bezobjawowe zwężenie zastawki aortalnej – trudny problem kliniczny – P. Stokłosa (5 minut)

Przypadek 3. Pacjent z niewydolnością serca w przebiegu niedomykalności zastawki mitralnej i trójdzielnej – A. Mioduszewska (5 minut)

Dyskusja (5 minut)

Perspektywy nowoczesnego leczenie niedomykalności zastawek przedsionkowo – komorowych serca – J. Pręgowski (10 minut)

Dyskusja panelowa (10 min)
________________________________________
15.15-15.30
Przerwa kawowa
________________________________________
15.30-16.30

Interwencje sercowo-naczyniowe i chirurgia naczyniowa

PANEL: A. Witkowski, M. Demkow, P. Szopiński, Z. Chmielak (20 minut)

Jak poprawić współpracę między lekarzami rodzinnymi a Poradnią Chirurgii Naczyniowej w NIKard? – E. Pleban (5 minut)

Przypadek 1. Chirurgia naczyniowa – E. Pleban (5 minut)

Dyskusja (5 minut)

Pacjenci z niewydolnością serca i wskazaniami do rewaskularyzacji wieńcowej – M. Opolski (10 minut)

Przypadek 2. Pacjent do zabiegu PCI z zastosowaniem urządzenia wspomagającego pracę lewej komory serca (LVAD) – Z. Chmielak (5 minut)

Dyskusja (5 minut)

Przypadek 3. Zamknięcie uszka lewego przedsionka u pacjentki z migotaniem przedsionków i krwawieniami w przebiegu leczenia przeciwzakrzepowego – M. Dębski (5 minut)

Dyskusja panelowa (15 minut)

________________________________________
16.30-16.45
Przerwa kawowa
________________________________________

16.45-17.45
Wady wrodzone serca

Wady wrodzone serca – ubytek przegrody międzyprzedsionkowej – pytania ciągle aktualne
PANEL: P. Hoffman, M. Kowalski, M. Demkow, J. Różański, E. Kowalik

Kiedy nie kierować do Narodowego Instytutu Kardiologii? Opis przypadku – M. Kowalczyk (5 minut)

W jakiej sytuacji trzeba wiedzieć wszystko? Opis przypadku – M. Kordybach – Prokopiuk (5 minut)

Co robić, gdy na zabieg jest za późno? Opis przypadku – B. Kuśmierczyk – Droszcz (5 minut)

Różnorodność morfologiczna ubytku a znaczenie kliniczne – M. Kowalski (10 minut)

Nadciśnienie płucne w wadach przeciekowych – E. Kowalik (10 minut)

Dyskusja panelowa (15 minut)

17.45-18.00

Zakończenie

Szczegółowy program i rejestracja dla uczestników:

Home

Szczegóły

Data:
15 kwietnia

Miejsce wydarzenia

Narodowy Instytut Kardiologii
Alpejska 42+ Google Map