Nagroda Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego przyznana

Dr hab. n. med. Mariusz Tomaniak z I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Oddziału Kardiologii Inwazyjnej, został laureatem nagrody Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK). To prestiżowa nagroda, przyznawana za oryginalne osiągnięcie naukowe lub nowatorskie rozwiązanie wdrożeniowe w zakresie kardiologii klinicznej lub doświadczalnej. Nagrodę przyznano za cykl prac pt. „Nowe strategie postępowania przeciwpłytkowego w ostrych i przewlekłych zespołach wieńcowych w populacji chorych o wysokim ryzyku powikłań́ niedokrwiennych i krwotocznych”.

„Kapituła doceniła nowatorskie badania dr. hab. n. med. Mariusza Tomaniaka, będące istotnym głosem w dyskusji na temat strategii leczenia przeciwpłytkowego towarzyszącego interwencjom wieńcowym” – mówi prof. dr hab. n. med. Janina Stępińska, przewodnicząca kapituły Nagrody Prezesów PTK. – „Od lat dyskutowany jest zarówno dobór leków przeciwpłytkowych, jak i długość leczenia dwoma lekami przeciwpłytkowymi. Celem tych dyskusji jest wybór strategii zapobiegającej powikłaniom zakrzepowym, a jednocześnie bezpiecznej, nie zwiększającej ryzyka powikłań krwotocznych”.

Przewodnicząca kapituły podkreśla, że decyzje są szczególnie trudne u chorych wysokiego ryzyka: pacjentów powyżej 75 roku życia, z niewydolnością nerek, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POCHP) poddawanych złożonym zabiegom PCI (przezskórnych interwencji wieńcowych). Badania tegorocznego laureata Nagrody Prezesów PTK odpowiadają również na potrzeby tej grupy pacjentów.

„Nagrodzony cykl prac podkreśla konieczność indywidualizacji terapii przeciwpłytkowej, nieodzownej w profilaktyce ponownego zawału serca u pacjentów po implantacji stentu do tętnicy wieńcowej” – tłumaczy dr hab. n. med. Mariusz Tomaniak. – „Zastosowanie zmienionych schematów dawkowania leków może zwiększyć bezpieczeństwo leczenia, zwłaszcza w kontekście ryzyka krwawień. Dla pacjentów oznacza to mniej nieplanowanych konsultacji medycznych, ponownych hospitalizacji, transfuzji krwi, czyli poprawę jakości życia – i szansę na dłuższe życie po zawale. Natomiast efektem dla systemu opieki zdrowotnej może być jego mniejsze obciążenie”.

Laureat podkreśla, że te ważne obserwacje dotyczą także osób w zaawansowanym wieku, z przewlekłą chorobą nerek, z chorobą płuc, które dotychczas nie były wystarczająco reprezentowane w dużych badaniach klinicznych w kardiologii.

Część badań dr hab. n. med. Mariusz Tomaniak prowadził w międzynarodowym zespole w ramach stypendium Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Klinice Kardiologii Erasmus University Medical Center Thorax Center i European Cardiovascular Research Institute w Rotterdamie. Międzynarodową renomę laureata potwierdza również prestiżowy tytuł Fellow of the European Society of Cardiology (FESC), przyznawany naukowcom-kardiologom o najwyższych kwalifikacjach i wybitnym dorobku naukowym.

Laureat, reprezentujący I Katedrę i Klinikę Kardiologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM, kierowaną przez prof. dr hab. Marcina Grabowskiego, podkreśla wagę pracy zespołowej:

„Fakt, że tak doskonałe gremium – kapituła złożona ze wszystkich dotychczasowych i obecnych prezesów PTK – dostrzegło wartość prezentowanych prac i inicjatyw badawczych jest szczególnie istotny dla mnie jako kardiologa interwencyjnego, łączącego praktykę kliniczną z pracą naukową” – podkreśla dr hab. n. med. Mariusz Tomaniak. – „To ogromne wyróżnienie, dodatkowa motywacja do dalszej pracy badawczej i zawodowej. To także zobowiązanie, aby swoje doświadczenie i entuzjazm przekazywać młodszym koleżankom i kolegom, zachęcać ich do tworzenia interdyscyplinarnych zespołów, tak aby z kreatywnością i dumą reprezentować środowisko polskich badaczy w inicjatywach międzynarodowych. W medycynie nic nie zdziała się w pojedynkę: tylko siła zespołu pozwala wpływać na postępowanie rekomendowane w praktyce klinicznej. Stąd chciałbym podziękować wszystkim moim współpracowników, bez których zaangażowania nie byłaby możliwa realizacja projektów w formule wieloośrodkowej”.

Laureata ogłoszono we wrześniu podczas Międzynarodowego Kongresu PTK, natomiast teraz odebrał on nagrodę finansową fundowaną przez firmę Bayer w wysokości 5.000 euro.