Szpitale Powiatowe ogłosiły fiasko rozmów z MZ. Brakuje 500 mln zł

łóżko na pustym korytarzu szpitalnym

„Nie doszliśmy do żadnego konkretnego porozumienia. Nie przedstawiono sensownych propozycji w odpowiedzi na nasze postulaty. Nie ma decyzyjności, mamy okres przejściowy, a obecne kierownictwo MZ ewentualne decyzje zrzuca na przyszły rząd. Nie mamy na to czasu” – podkreśla Waldemar Malinowski, prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych (OZPSP).

Dzisiaj (7 listopada) odbyło się spotkanie Zarządu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych (OZPSP) i Związku Powiatów Polskich z wiceministrem zdrowia Maciejem Miłkowskim, prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia Filipem Nowakiem oraz prezesem Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Romanem Toporem-Mądrym.

Dotyczyło ono następujących tematów:

Zapłata za wszystkie nadwykonania (w zakresach limitowanych i nielimitowanych);
Uregulowania spłaty 1/12;
Odrobienie i wykonanie świadczeń w zakresie ryczałtu za 2022 r.;
Zapłata za wykonane świadczenia ponad wartość umowy ryczałtowej w 2023 r.;
Zmiany wycen i poprawy rentowności;
Nowych zapisów dotyczących nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

„Po raz kolejny przedstawiciele strony rządowej nie przedstawili żadnych nowych propozycji na rozwiązanie powyższych problemów, argumentując to brakiem środków w budżecie. Zostaliśmy poinformowani, że w planie jest przesunięcie do budżetu NFZ 400 mln zł, które zostaną przekazane z Ministerstwa Zdrowia (z budżetu niewykorzystanych środków na inwestycje). Nie wiemy jednak w jaki dokładnie sposób i na co zostaną one przeznaczone. Ponadto zaproponowano zmianę wzoru obliczenia ryczałtu na I kwartał 2024 r.” – czytamy w komunikacie OZPSP.

Ministerstwo Zdrowia w rozporządzeniu w zapisach dotyczących nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nakłada na szpitale m.in. obowiązek zatrudnienia dodatkowego specjalisty i wykonywania szerokiego zakresu badań i innych świadczeń. Przy obecnych brakach kadrowych jest to wręcz niemożliwe do realizacji. Ponadto za tą decyzją nie idą żadne dodatkowe środki. Jeżeli nie dojdzie do porozumienia w tej kwestii będziemy rekomendować dyrektorom szpitali wypowiedzenie umów.

„Nie zgadzamy się na przerzucanie obowiązków podstawowej opieki zdrowotnej na szpitale powiatowe i to bez jakichkolwiek dodatkowych środków, które pokryją koszty wykonywanych badań. Te zapisy nie były w żaden sposób konsultowane z naszym środowiskiem” – mówi Waldemar Malinowski.

Decydenci, którzy odpowiadają za organizację i finanse systemu ochrony zdrowia, pozostawiają szpitale z problemami, które powstały w wyniku decyzji rządu. Musimy mieć tutaj świadomość, że np. w przypadku lipcowych podwyżek dla pracowników ochrony zdrowia szpitale nie otrzymały pieniędzy na ich pokrycie. Środki te pochodziły z nadwykonań z I kwartału 2023 r.

Trzeba podkreślić, że kwestię nadwykonań i niedowykonań w ryczałcie uregulowałaby dodatkowa kwota 500 mln zł.