Jest nowa lista leków refundowanych

Ministerstwo zdrowia przedstawiło projekty obwieszczenia refundacyjnego, które ma obowiązywać od 1 marca.
Na liście pojawiły się 92 nowe leki, które dotychczas nie były refundowane. Z kolei 45 produktów leczniczych wypadło z listy.
Najważniejsze zmiany to:
  • Objęcie metforminum refundacją apteczną we wskazaniu: zespół policystycznych jajników
  • W programach lekowych: Clostridium botulinum typ A został objęty refundacją w ramach programu lekowego „Leczenie spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu”, stanowiąc kolejną opcję terapeutyczną w tym programie.
  • Nintedanib został objęty refundacją w ramach programu lekowego „Leczenie idiopatycznego włóknienia płuc z zastosowaniem nintedanibu”. Jest to nowa substancja czynna oraz kolejna opcja terapeutyczna, obok pirfenidonu, udostępniona grupie chorych na idiopatyczne włóknienie płuc w ramach istniejącego programu.
  • Fingolimod został objęty refundacją w ramach nowej treści programu lekowego „Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej  postaci stwardnienia rozsianego”.
  • Eltrombopag został objęty refundacją w ramach programu lekowego „Leczenie dorosłych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną” oraz „Leczenie pediatrycznych chorych na przewlekłą pierwotną małopłytkowość immunologiczną”.
  • Paliwizumab został objęty refundacją w ramach programu lekowego „Profilaktyka zakażeń wirusem RS” w ramach poszerzonej populacji pacjentów, obejmującej także dzieci urodzone między 28 a 32 tyg. wieku ciążowego.

Z kolei w wykazie bezpłatnych leków dla seniorów 75+ znajdzie się więcej kolejnych bezpłatnych leków. A będą to: doustne leki przeciwcukrzycowe pochodne sulfonylomocznika zawierające substancje czynne: gliclazidum, glimepiridum, glipizidum refundowane dla pacjentów z cukrzycą oraz leki przeciwzakrzepowe z grupy antagonistów witaminy K zawierające substancje czynne: warfarinum, acenocumarol refundowane we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji administracyjnej o objęciu refundacją i ustaleniu ceny urzędowej.