Biomed notuje coraz lepsze wyniki

Spółka w pierwszym kwartale 2018 r. wypracowała 7,1 mln zł przychodów wobec 8,9 mln rok wcześniej w analogicznym okresie. Spadek ten ma bezpośredni związek z zaprzestaniem produkcji osoczopochodnego Nanogy (-1,5 mln zł do przychodów). Mimo niższej sprzedaży Biomed-Lublin wygenerował 304 tys. zł zysku operacyjnego, podczas gdy I kw. 2018 r. spółka zanotowała ok. 0,9 mln zł straty. Jednocześnie wskaźnik EBITDA spółki zwiększył się trzykrotnie: z 0,6 mln zł do 1,8 mln zł.

Warto odnotować, że w zakończonym kwartale koszty SG&A zostały zredukowane o ok. 900 tys. zł rok do roku. Poprawa rentowności operacyjnej to również efekt zmiany struktury sprzedaży. Spółka, zwiększyła sprzedaż strategicznych, wysokomarżowych produktów: szczepionek BGC, Onko-BCG, Distreptazy o 25 proc. rok do roku.

„Nasze wyniki są zgodne z oczekiwaniami zarządu. Są one obarczone prowadzonymi w pierwszym kwartale działaniami inwestycyjnymi, które spowodowały nieuniknione przestoje produkcyjne. Jak informowaliśmy wcześniej, rozbudowujemy moce na dwóch kluczowych wydziałach, aby wykorzystać popyt na nasze produkty i znacząco zwiększyć sprzedaż. Na linii Distreptazy zwiększamy dwukrotnie moce wytwórcze, a na linii Onko BGC – trzykrotnie” – podkreśla Marcin Piróg, prezes Biomedu-Lublin. – „Nowe moce będą dostępne już w trzecim kwartale 2018, wtedy też zaczniemy odczuwać ich pozytywny wpływ na poziomy sprzedaży”.

Prowadzone obecnie inwestycje są elementem strategii spółki na lata 2018-2022. Zgodnie z nią będzie ona w najbliższych latach koncentrować się na najbardziej rentownych produktach, czyli właśnie na takich jak preparaty Onko i Distrepataza, systematycznie i z dużą dynamiką zwiększając ich sprzedaż.

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek jest polską firmą farmaceutyczną działającą od 1944 roku. Firma zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę, wyroby medyczne oraz odczynniki laboratoryjne, stosowane w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od 2015 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 36,34 mln zł w 2016 r.