Minister zdrowia spotka się z diagnostami laboratoryjnymi

Na piątek 26 października minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski zaprosił przedstawicieli samorządu diagnostów laboratoryjnych na spotkanie. „W szpitalach w Poznaniu, Kolbuszowej, Mielcu diagności laboratoryjni i inni pracownicy laboratoriów ostatnio masowo chorowali, a to oczywiście dezorganizuje sytuację szpitali. Ministerstwo Zdrowia dostrzegło apel diagnostów i zauważyło, że praca szpitali bez udziału diagnostów laboratoryjnych może być sparaliżowana” – wyjaśnia cytowana w komunikacie dr Ewa Świątkowska, wiceprezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

Od dawna widać niezadowolenie w środowisku, ale po tym jak Ministerstwo przyznało podwyżki lekarzom-rezydentom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym. Diagności domagają się wyjaśnień, dlaczego są pominiętą grupą zawodową.

„Jest to po prostu niesprawiedliwe, kiedy wszystkie grupy zostały docenione, a my nawet niezauważeni. Diagności informują nas, że niektórzy dostali podwyżki w wysokości 50-100 zł brutto. To uwłaczające w porównaniu do zarobków innych grup zawodowych pracujących w jednej placówce. To rodzi konflikty, gdyż pracownicy laboratoriów czują, że ich praca nie jest właściwie doceniana. Przypominam, że bez laboratorium i pracy diagnostów laboratoryjnych żadna placówka służby zdrowia, a szczególnie szpital, nie będzie w stanie funkcjonował, nie będzie możliwa właściwa diagnoza, nie odbędą się żadne zabiegi, czy operacje” – dodaje Świątkowska. – „Średnie zarobki diagnostów laboratoryjnych nie przekraczają 3 tys. zł brutto. Większość diagnostów laboratoryjnych pracuje w systemie zmianowym, gdyż pracodawcy zlikwidowali dyżury medyczne. Dlatego, jak wynika z danych, 50 procent absolwentów analityki medycznej nie chce podejmować pracy w zawodzie, bo w supermarkecie pracownicy zarabiają więcej. Stąd już widzimy niedobory kadrowe w laboratoriach”.

Czego domagają się diagności?
1. Wzrostu wynagrodzeń diagnostów laboratoryjnych minimum o kwotę 1,5 tys. zł brutto.
2. Jak najszybszego zakończenia prac nad nowelizacją ustawy o diagnostyce laboratoryjnej (o medycynie laboratoryjnej) i utworzenia Głównego Inspektoratu Medycyny Laboratoryjnej.
3. Finansowania z budżetu państwa specjalizacji dla diagnostów laboratoryjnych, podobnie jak to jest u lekarzy i pielęgniarek.
4. Przyznania 10-dniowego płatnego urlopu szkoleniowego, w celu realizacji programu szkoleń ciągłych, do którego zobowiązuje rozporządzenie ministra zdrowia.