Nowa lista leków refundowanych: MZ stawia na szpiczaka i łuszczycę

Marcin Czech, wiceminister zdrowia ogłosił dziś szczegóły projektu nowego obwieszczenia refundacyjnego, który zacznie obowiązywać od 1 listopada 2018 r. „Mam mnóstwo dobrych wiadomości” – chwalił się Czech.

Nowa lista przynosi wiele korzystnych zmian w zakresie programów lekowych. Chorzy na szpiczaka mnogiego otrzymają III linię leczenia – Imnovid (pomalidomid) został objęty refundacją w ramach programu lekowego Pomalidomid w leczeniu nawrotowego i opornego szpiczaka mnogiego (do tej pory dostępne były jedynie dwie pierwsze linie).

Zyskają także pacjenci z tętniczym nadciśnieniem płucnym. Na listę trafi Veletri (epoprostenol) w ramach programu lekowego Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP) epoprostenolem w terapii skojarzonej z inhibitorem fosfodiesterazy typu 5. oraz antagonistą receptorów endoteliny oraz Adempas (riocyguat) w ramach programu lekowego Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego riocyguatem w monoterapii i riocyguatem w skojarzeniu z bosentanem (TNP).

Korzystne zmiany w poprawie dostępności do leczenia obejmą pacjentów cierpiących na łuszczycę, którym zostanie udostępniony szereg nowych opcji terapeutycznych. Cosentyx (sekukinumab) wchodzi na listę refundacyjną w ramach 3 programów lekowych: Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej, Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS) oraz Leczenie ciężkiej, aktywnej postaci zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK). Z kolei Taltz (ixekizumabum) będzie dostępny dla pacjentów w ramach programu Leczenie ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej.

Na listę leków refundowanych wchodzi też Praluent (alirokumab) w ramach programu lekowego Leczenie hipercholesterolemii rodzinnej alirokumabem.

Jednocześnie rozszerzona zostanie lista S. Jak informowaliśmy resort zdrowia przeznaczy jeszcze w tym roku 50 mln zł więcej na leki dla seniorów. „Trwają prace nad zmianami ustawy o świadczeniach. Mamy nadzieję, że uda się je przeprowadzić szybką ścieżką legislacyjną. Zmiany te pozwolą na rozszerzenie listy 75+. Kolejne przewidywane jest na przyszły rok” – dodawał Łukasz Szumulski, p.o. dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji.

Jak podaje resort zdrowia seniorzy obecnie mają 93 programy lekowe, 757 leków na których refundację wydano ponad 3 mld zł.