Home Biznes Mabion ma pozwolenie na budowę centrum biotechnologii medycznej