NanoGroup pozyskał finansowanie na kontynuację badań nad lekiem na raka

NanoGroup pozyskała z oferty prywatnej ponad 3,5 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na kontynuację prac badawczo-rozwojowych nad innowacyjnym lekiem na raka, zgromadzenie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia pierwszej fazy badań klinicznych wśród ludzi.

W ramach oferty prywatnej NanoGroup uplasowała 986.550 akcji serii G pozyskując nieco ponad 3.55 mln zł. Zapisy złożyło 15 inwestorów w tym 2 instytucjonalnych. Łącznie zapisali się na 986.550 akcji. Wartość łącznego przydziału akcji wyniosła  3.551.580 zł.

„Zgodnie z prezentacją przedstawioną akcjonariuszom zamierzamy kontynuować prace badawczo-rozwojowe dla wybranego produktu, tj. połączenia epirubicyny z nanocząstką polisacharydową, związane z wyprodukowaniem wersji produktu w standardzie farmaceutycznym (GMP), przygotowaniem i przeprowadzeniem badań przedklinicznych w standardzie GLP na modelach zwierzęcych oraz innych niezbędnych badań w celu zgromadzenia dokumentacji niezbędnej do uzyskania zgody na przeprowadzenie pierwszej fazy badań klinicznych u pacjentów” – tłumaczy dr Adam Kiciak, Chief Medical Officer NanoGroup.

W fazie pierwszej badań klinicznych oceniane jest bezpieczeństwo badanego leku, a w przypadku leków onkologicznych, także wstępnie jego skuteczność, ponieważ w badaniu rekrutuje się pacjentów z rozpoznanym określonym typem nowotworu. Przy pozytywnym zakończeniu i zaraportowaniu wyników z fazy pierwszej, można wystąpić o zgodę na rozpoczęcie drugiej fazy badania klinicznego, w trakcie którego potwierdzana jest skuteczność leczenia w danej chorobie oraz określany jest najkorzystniejszy schemat dawkowania leku.
„W przypadku proponowanego lidera produktowego, zarząd spółki, po konsultacjach z firmą doradczą, zakłada możliwość uzyskania warunkowego dopuszczenia do sprzedaży leku po zakończeniu i zaraportowaniu tej fazy badań klinicznych. W tej sytuacji, kolejna, trzecia faza badań klinicznych, której celem jest potwierdzenie bezpieczeństwa i skuteczności, a także określenie przeciwwskazań i działań niepożądanych związanych z terapią na znacznej populacji pacjentów, mogłaby być prowadzona w trakcie aktywnej sprzedaży leku” – zapowiada prof. Tomasz Ciach, członek zarządu NanoGroup.

W skład NanoGroup wchodzą trzy spółki zależne działające od kilku lat (NanoVelos S.A., NanoSanguis S.A., NanoThea S.A.), w których prowadzony jest rozwój pięciu zaawansowanych projektów biotechnologicznych. NanoGroup koordynuje i nadzoruje działania poszczególnych spółek zależnych, będąc ośrodkiem, w którym podejmowane są decyzje dotyczące tworzenia i realizacji strategii rozwoju. Firma zadebiutowała na rynku głównym GPW w grudniu 2017 roku.