Co czwarty student nie zdał LEK-u

Centrum Egzaminów Medycznych ogłosiło wyniki Lekarskiego Egzaminu Końcowego w sesji wiosennej 2019 r. Wyniki nie napawają optymizmem.

Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 3372 osoby, uzyskując średnio 121,7 punktu. Maksymalny wynik wyniósł 172 a minimalny 41 punktów. Osiemset czterdziestu ośmiu zdających uzyskało wynik poniżej 56 procent. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 194 – 6 zadań zostało unieważnionych przez Zespół rozpatrujący zastrzeżenia.