Celon Pharma ma dwie umowy z NCBR na dofinansowanie projektów

Celon Pharma podpisał z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) dwie umowy o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Priorytet I: Wsparcie Prowadzenia Prac B+R Przez Przedsiębiorstwa, Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R, Program sektorowy: InnoNeuroPharm), podała spółka.

Pierwszemu projektowi pn: „Rozwój opartej o technikę Phage Display innowacyjnej platformy produkcji konstruktów bispecyficznych oraz rozwój przedkliniczny i kliniczny innowacyjnego bispecyficznego kandydata na lek w terapii chorób o podłożu zapalnym – BAAP” przyznano dofinansowanie wysokości 24,7 mln zł, zaś całkowity koszt realizacji projektu wynosi 39,8 mln zł. Okres kwalifikowalności kosztów dla projektu kończy się 31 grudnia 2023 r.

Projektowi drugiemu pn: „Rozwój przedkliniczny i kliniczny innowacyjnego inhibitora kinazy PI3 delta jako kandydata w terapii chorób o podłożu zapalnym – KICHAI” zostało przyznane dofinansowanie wynosi 24,5 mln zł. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 39,8 mln zł. Okres kwalifikowalności kosztów dla projektu kończy się 31 grudnia 2023 r.

Spółka podała wcześniej, że projekty te będą stanowiły istotną pozycję w pipeline spółki, w obszarze chorób zapalnych.

Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2016 r.

(ISBnews)