Czy można palić e-papierosy w obecności dzieci?

Amerykańskie badania wykazały, że palenie e-papierosów niesie ryzyko rozwoju chorób układu oddechowego z powodu aromatów i innych dodatków zawartych w liquidach. Dzieci przebywające w zamkniętych pomieszczeniach wraz z osobą palącą elektroniczne papierosy są grupą szczególnie narażoną na wystąpienie ewentualnych niekorzystnych skutków.

Badacze przeprowadzili wywiad z 761 rodzicami deklarującymi palenie tradycyjnych papierosów (85%), e-papierosów (4,5%) lub obu form nikotyny (11%). 2/3 osób deklarujących używanie obu form nikotyny nie paliło papierosów w domu, natomiast zaledwie co czwarty powstrzymywał się od używania e-papierosów. Ta grupa rodziców częściej paliła papierosy tradycyjne i elektroniczne w samochodach i używała e-papierosów w obecności dzieci. Osoby palące ponad pół paczki papierosów dziennie lub posiadające przynajmniej jedno dziecko poniżej 10. roku życia częściej paliły w domach i samochodach.  Naukowcy podkreślają jednak,  że także w przypadku używania e-papierosów, nie powinno się ich palić przy dzieciach.

Źródło: pediatrics.aappublications.org