Zbudujemy sieć poradni antynikotynowych za pieniądze z UE?

„Planujemy tworzenie poradni antynikotynowych, które oferować będą bezpłatne poradnictwo specjalistyczne dla osób, które chcą rzucić palenie” – zapowiedział na Twitterze wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski. ISBzdrowie postanowiło zapytać o szczegóły. Z odpowiedzi resortu zdrowia wynika, że pieniądze na sieć tych poradni dostaliśmy od Unii Europejskiej.

Na początku warto przypomnieć, że coś takiego jak poradnie antynikotynowe właściwie w Polsce nie istnieje. Powód? Za godzinę pracy lekarz dostaje w niej… 15 zł. Taka jest wycena NFZ. Dlatego w wielu miejscach te poradnie zostały zlikwidowane i dziś w całej Polsce jest ich zaledwie 5.

„Resort zdrowia realizuje politykę zdrowotną w zakresie chorób układu oddechowego m.in. w ramach programu: „Profilaktyka przewlekłej obturacyjnej choroby płuc” oraz „Ogólnopolskiego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Płuca”. Obecnie trwa proces wyłonienia realizatorów wyżej wymienionych programów profilaktycznych. Oba programy są współfinansowane ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)” – czytamy w odpowiedzi MZ na nasze pytania.

„W 2018 r. Minister Zdrowia ogłosił konkurs „Profilaktyka przewlekłej obturacyjnej choroby płuc”. W wyniku naboru wyłoniono 1 projekt: „Weź głęboki oddech”, którego realizatorem jest Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie. Wartość dofinansowania projektu wynosi prawie 2 mln zł (1 972 833,38 zł).
W ramach programu, który jest realizowany od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2021 r. realizator zobowiązuje się do utworzenia poradni antynikotynowych i realizacji poradnictwa specjalistycznego  (w ramach każdego projektu powinna zostać utworzona co najmniej 1 poradnia antynikotynowa)” – czytamy dalej.

A kto ma pracować w tych poradniach?

„Zaleca się, aby w poradni antynikotynowej znaleźli się następujący specjaliści:
przynajmniej jeden lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii,
lekarz, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii,
lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii,
psycholog kliniczny lub psycholog w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej,
psycholog posiadający co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy klinicznej,
specjalista psychoterapii uzależnień lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień – możliwe jest odstąpienie od warunku na rzecz zatrudnienia osób z wyższym wykształceniem kierunkowym, które dodatkowo ukończyły specjalistyczne szkolenia z zakresu poradnictwa oraz leczenia uzależnienia od tytoniu” – odpowiada Sylwia Wądrzyk, dyrektor Biura Komunikacji MZ.

„Jednym z celów poradni antynikotynowych jest realizacja działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie POChP: prowadzenie szkoleń (w formie warsztatów) w zakładach pracy; organizacja spotkań edukacyjnych bądź konsultacji; organizacja szkoleń dla pracowników ochrony zdrowia – pielęgniarek  i lekarzy POZ oraz lekarzy medycyny pracy (możliwość realizacji szkoleń  za pośrednictwem e-learningu)” – wyjaśnia za to resort.

„W czerwcu br. zakończono nabór w konkursie pn. Profilaktyka nowotworów płuc, na realizację którego przeznaczono 20 mln zł. Celem konkursu jest wdrożenie programu polityki zdrowotnej „Ogólnopolski Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuca (WWRP) za Pomocą Niskodawkowej Tomografii Komputerowej (NDTK) – połączenie prewencji wtórnej z pierwotną w celu poprawy świadomości dotyczącej raka płuca wśród społeczeństwa i personelu ochrony zdrowia”. Elementem tego programu jest m. in. zwiększenie wiedzy uczestników programu nt. profilaktyki raka płuca oraz zwiększenie świadomości uczestników programu na temat dostępności poradnictwa antytytoniowego. Aktualnie trwa ocena merytoryczna 11 wniosków o dofinansowanie, które zostały złożone do Ministerstwa Zdrowia” – kończy oświadczenie rzecznik resortu.

Na pytania o podwyżkę wycen porad antynikotynowych nie dostaliśmy odpowiedzi. Tak samo jak na pytanie o to kiedy owe poradnie zaczną swoją działalność.

1 KOMENTARZ

Comments are closed.