Gedeon Richter i Hikma Pharmaceuticals wprowadzają do obrotu kariprazynę

Spółka Gedeon Richter i Hikma Pharmaceuticals podpisały wyłączną umowę licencyjną, na mocy której na wybranych rynkach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (MENA) do obrotu wprowadzona zostanie kariprazyna, nowy lek przeciwpsychotyczny.

Zgodnie z postanowieniami zawartego porozumienia spółka Gedeon Richter będzie odpowiedzialna za dostawy produktu. Hikma zajmie się natomiast jego rejestracją i wprowadzeniem do obrotu w następujących krajach: Arabia Saudyjska, Bahrajn, Egipt, Irak, Jordania, Katar, Kuwejt, Liban, Libia, Maroko, Oman, Sudan, Syria oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Według spółki doradczej IQVIA od marca 2018 r. do marca 2019 r. wartość sprzedaży atypowych leków przeciwpsychotycznych na rynkach MENA objętych umową wyniosła 153 mln dol. Spółka Hikma wypłaci spółce Richter należność z góry. Ponadto spółka Richter będzie uprawniona do płatności etapowych związanych ze sprzedażą po osiągnięciu określonych celów biznesowych.

„Zawarcie umowy to kolejny krok na drodze do zapewnienia dostępności kariprazyny pacjentom cierpiącym na schizofrenię na całym świecie” – powiedział cytowany w komunikacie Gábor Orbán, Dyrektor Generalny spółki Richter.

Kariprazyna jest doustnym, przyjmowanym raz na dobę atypowym lekiem przeciwpsychotycznym zarejestrowanym przez FDA do doraźnego leczenia osób dorosłych z epizodami maniakalnymi lub mieszanymi związanymi z chorobą dwubiegunową typu I, do leczenia epizodów depresyjnych związanych z chorobą dwubiegunową typu I (depresji dwubiegunowej) u dorosłych oraz do leczenia dorosłych chorych na schizofrenię. Kariprazyna jest dostępna w Stanach Zjednoczonych od ponad trzech lat. Jest również zarejestrowana w Unii Europejskiej ze wskazaniem do leczenia chorych na schizofrenię i wprowadzona do obrotu w 15 krajach europejskich.