Harbin GP wypowiedział Biotonowi umowę dostawy i dystrybucji w Chinach

Harbin Gloria Pharmaceuticals wypowiedział Biotonowi umowę dostawy i dystrybucji zawartą 23 września 2015 r., podał Bioton. Umowa ta dotyczyła dostawy oraz dystrybucji produktów insuliny Bioton na rynku chińskim.

„Zasadniczą przyczyną wskazaną przez Harbin Gloria Pharmaceuticals Co., Ltd. wypowiedzenia umowy są zmiany na chińskim rynku farmaceutycznym, co według Harbin Gloria Pharmaceuticals co., Ltd. skutkuje wystąpieniem siły wyższej. Harbin Gloria Pharmaceuticals Co., Ltd. poinformowała także, że nie jest w stanie zrealizować uzgodnionych w umowie prognoz sprzedaży, w tym minimalnej ilości zamówień. Zgodnie z postanowieniami umowy, ulegnie ona automatycznemu rozwiązaniu po upływie 6 miesięcy od dnia wystosowania ww. wypowiedzenia” – czytamy w komunikacie.

Bioton wskazuje, iż od dłuższego czasu były problemy z realizacją umowy przez Harbin Gloria Pharmaceuticals, skutkujące brakiem realizacji minimalnych wartości zamówień przewidzianych umową, co miało odzwierciedlenie w sprawozdaniach finansowych spółki i grupy kapitałowej w 2018 r. oraz będzie miało implikacje na wyniki w roku 2019, podano także.

„Spółka będzie analizowała kwestie prawne wypowiedzenia w celu podjęcia dalszych kroków” – podano w raporcie.

Bioton to polska spółka biotechnologiczna zajmująca się produkcją leków. Założona w 1989 roku, od sierpnia 2004 r. działa jako spółka akcyjna, od 16 marca 2005 r. notowana jest na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)