Celon-Pharma miała 8,16 mln zł zysku netto, 6,43 mln zł zysku EBIT w I półr.

Celon-Pharma odnotowała 8,16 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2019 r. wobec 15,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 6,43 mln zł wobec 17,28 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 51,26 mln zł w I poł. 2019 r. wobec 58,41 mln zł rok wcześniej.

„Przychody ze sprzedaży w I półroczu 2019 r. wyniosły 51,3 mln zł i były niższe o 7,1 mln zł w porównaniu do I półrocza 2018 r. Główny wpływ na niższą wartość przychodów w ocenianym okresie miał brak sprzedaży leku Valzek, której poziom wynosił 7,5 mln zł w I półroczu 2018, a nie występował w analogicznym okresie 2019 roku. Po wyeliminowaniu powyższego czynnika i sprowadzeniu kategorii sprzedaży do bezpośrednio porównywalnych poziomów odniesienia uzyskana jej wartość w I półroczu 2019 jest stabilna, notując wzrost rzędu o 0,4 mln” – czytamy w raporcie.

„Analiza bilansu oraz rachunku zysków i strat spółki pokazuje 9,7% wzrost kosztów całkowitych działalności operacyjnej (47,6 mln zł w I półroczu 2019 r. vs 43,4 mln zł w I półroczu 2018r.). Kluczowe pozycje mające wpływ na wyższe poziomy kosztów to, zgodnie z przewidywaniami zarządu pozycje odnoszące się do amortyzacji oraz wynagrodzeń. W przypadku amortyzacji odpowiedni wzrost (10,1 mln zł w I półroczu 2019 r. vs 8,7 mln zł w I półroczu 2018r.) jest w sposób ciągły związany z uruchamianiem nowych urządzeń wytwórczych oraz instrumentów naukowo-badawczych. W kolejnych okresach spółka spodziewa się utrzymania porównywalnych kosztów wynikających z amortyzacji posiadanych środków trwałych, aż do czasu uruchomienia nowo budowanego centrum badawczo-rozwojowego” – czytamy dalej.

Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2016 r.

(ISBnews)