OncoArendi miało 2 mln zł straty netto, 3,38 mln zł straty EBIT w I poł. 2019 r.

OncoArendi Therapeutics odnotowało 2 mln zł skonsolidowanej straty netto w I poł. 2019 r. wobec 1,95 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 3,38 mln zł wobec 2,15 mln zł straty rok wcześniej (wobec odpowiednio 1,68 mln zł straty i 1,45 mln zł straty bez wpływu programu motywacyjnego)

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 0,93 mln zł w I poł. 2019 r. wobec 0,65 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2019 r. wyniosła 2,01 mln zł wobec 2,01 mln zł straty rok wcześniej.

OncoArendi Therapeutics S.A. to innowacyjna firma biotechnologiczna specjalizująca się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób układu oddechowego i nowotworów. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od kwietnia 2018 r.

(ISBnews)