Będą podwyżki dla ratowników medycznych

Do konsultacji trafił projekt rozporządzenia zakładającego podwyżki dla ratowników medycznych. To realizacja postanowień porozumień zawartych w dniach 24 września 2018 r. oraz 9 października 2019 r. pomiędzy Ministrem Zdrowia, a Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych oraz Sekcją Krajową Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „Solidarność”.

„Minister Zdrowia został zobowiązany do przygotowania regulacji prawnych mających na celu: 1) zapewnienie średniego wzrostu miesięcznego wynagrodzenia wraz ze wraz z składkami na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Emerytur Pomostowych w wysokości 1600 zł brutto w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu od dnia 1 stycznia 2020 r.

Utrzymanie średniego wzrostu miesięcznego wynagrodzenia wraz ze wraz z składkami na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Emerytur Pomostowych w wysokości 1200 zł brutto w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu do dnia 31 grudnia 2020 r. dla ratowników medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne. Zgodnie z §2 projektowanego rozporządzenia wejdzie ono w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.” – czytamy w uzasadnieniu.

Całość projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//516/12326853/12638787/12638788/dokument425547.pdf