Gedeon Richter wprowadza na rynek japoński lek biopodobny do teryparatydu

Przedstawiciele Gedeon Richter poinformowali, że partner licencyjny Mochida Pharmaceutical, wprowadził na rynek japoński lek biopodobny do teryparatydu opracowany przez Richter-Helm BioTec. Zezwolenie na dopuszczenie produktu do obrotu uzyskano we wrześniu.

Produkt biopodobny do teryparatydu został opracowany przez Mochida na potrzeby rynku japońskiego na podstawie kompleksowej umowy licencyjnej i umowy o współpracę podpisanej w 2010 roku z firmą Richter.

Komisja Europejska (KE) zatwierdziła biopodobny teryparatyd firmy Richter pod nazwą Terrosa® w styczniu 2017 roku, a dwa lata później pod koniec sierpnia produkt wprowadzono na rynek europejski w konsekwencji wygaśnięcia patentu na lek referencyjny.

Teryparatyd jest substancją biopodobną do biologicznie czynnego fragmentu ludzkiego parathormonu. Zastępuje naturalny hormon i pobudza wzrost kości. Teryparatyd stosuje się w leczeniu osteoporozy jako lek zmniejszający ryzyko złamań u zróżnicowanych grup pacjentów. Osteoporoza może rozwinąć się niezależnie od płci, jednak występuje najczęściej u kobiet po menopauzie. Osteoporoza może też wystąpić jako działanie niepożądane terapii glukokortykoidami zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn.

Firma Gedeon Richter z siedzibą w Budapeszcie jest jedną z największych firm farmaceutycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, coraz prężniej rozwijającą swoją działalność na rynkach Europy Zachodniej, w Chinach i Ameryce Łacińskiej. W 2017 roku firma Richter osiągnęła skonsolidowaną sprzedaż na poziomie 1,4 mld euro, a jej wartość giełdowa wyceniana była na 4,1 mld euro.