Raport: czy polskie apteki i pacjenci są gotowi na opiekę farmaceutyczną?

Pacjenci pytani o to, czy potrzebują opieki farmaceutycznej, często nie potrafią udzielić odpowiedzi. Po prostu nie wiedzą, czym ona jest. Jednak aż 83% z nich deklaruje, że czuje się bezpieczniej po wykonaniu Przeglądu Lekowego przez farmaceutę. Zbliżona ilość farmaceutów, aż 86%, widzi realny wpływ Instruktażu Poprawnej Obsługi Inhalatora na zdrowie pacjenta – wynika z raportu z badania „Pilotaż wdrożenia opieki farmaceutycznej”.

„Wyniki Pilotażu są jednoznaczne – opieka jest możliwa i potrzebna” – podkreśla grupa opieka.farm.

Pilotaż wdrożenia opieki farmaceutycznej z praktykami grupy opieka.farm trwał od września 2018 do września 2019 roku na terenie całej Polski. Do projektu zgłosiło się ponad 300 aptek, z czego finalnie do pilotażu zaakceptowano 104.  Apteki otrzymywały wynagrodzenie, które miało zobrazować refundację za wykonanie poszczególnych usług opieki farmaceutycznej.

W ciągu roku przeprowadzono 1 589 konsultacji. W 101 zweryfikowanych Przeglądach Lekowych wykryto aż 176 problemów lekowych, które dotyczyły m.in. działań ubocznych leków lub interakcji. Ponad 70% pacjentów popełniało co najmniej jeden błąd w technice przyjmowania leku w postaci inhalacji, a u 46% pacjentów wyniki pomiaru ciśnienia wskazywały na nadciśnienie tętnicze. W około 9% przypadków konieczna była pilna konsultacja lekarska lub wezwano karetkę.

Wyniki pilotażu pokazują znaczenie nawet tak prostych i niedrogich usług, jak pomiar ciśnienia z farmaceutą, dla zdrowia społeczeństwa. Farmaceuta może znacząco przyczynić się do poprawy przestrzegania zaleceń terapeutycznych i tym samym zmniejszania liczby niepotrzebnych wizyt lekarskich.

„Pilotaż, jako pierwsze takie badanie na rynku, dostarcza argumentów przemawiających za wdrożeniem opieki farmaceutycznej i jej korzystnym wpływem na system zdrowia” – czytamy w komunikacie.

W pilotażu wdrożenia opieki farmaceutycznej były badane 4 usługi, które zostały zaprojektowane tak, by obejmowały 4 aspekty pracy farmaceuty: proste badanie w aptece (pomiar ciśnienia wraz z konsultacją), instruktaże obsługi sprzętu medycznego (na przykładzie inhalatorów), pomoc w samoleczeniu (Przegląd Domowej Apteczki) i optymalizacja stosowania leków (przegląd lekowy).

Zanim farmaceuci rozpoczęli świadczenie usług w pilotażu, przeszkolono uczestników (online oraz stacjonarne), przystosowano apteki poprzez wydzielenie w nich miejsca do konsultacji oraz wyposażono apteki w autorskie materiały umożliwiające świadczenie usług. Dodatkowo uczestnicy mieli do dyspozycji dedykowane narzędzia internetowe do generowania raportów oraz sprzęt w postaci demonstracyjnych inhalatorów, komór inhalacyjnych oraz ciśnieniomierzy. Sprzęt był bezzwrotny, a po zakończeniu pilotażu zostawał w aptekach do dalszego wykorzystania.

Szkolenie farmaceutów odbyło się dwuetapowo, pierwszą część materiału uczestnicy zdobywali zdalnie poprzez platformę e-learningową PierwszyStół.pl, na której mieli do ukończenia pulę 10 kursów. Kolejnym etapem był udział w całodziennym szkoleniu stacjonarnym, podczas którego była okazja do przećwiczenia usług w praktyce.

Farmaceuci biorący udział w pilotażu wykazali się dużym zaangażowaniem w świadczenie usług. Po zakończonym projekcie 96% uczestników oświadczyło, że chciałoby brać udział w kolejnych tego typu badaniach grupy opieka.farm.

Raport można bezpłatnie otrzymać, wchodząc na stronę: http://www.pilotazopieki.pl