Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Dziennik Gazeta Prawna
–Minister zdrowia Łukasz Szumowski zapowiada zmiany w ustawie o płacach minimalnych pracowników służby zdrowia, a także ustalenie ich górnego progu. Zdaniem strony społecznej uregulowanie wynagrodzeń w jednej ustawie to dobry pomysł, problemem jest jednak to, że funkcjonuje dziś wiele porozumień płacowych zawartych przez ministra z wybranymi grupami zawodowymi, które to ustalenia wykraczają poza ustawę.
–Lekarski samorząd w uwagach do projektu rozporządzenia w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu w warunkach ambulatoryjnych wskazuje, że sposób opisu natężenia bólu powinien być pozostawiony decyzji lekarza, który dzięki temu będzie mógł uwzględnić indywidualne cechy pacjenta.

Rzeczpospolita
–Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zarekomendował refundację produktu leczniczego pembrolizumab w ramach programu lekowego „Leczenie pierwszego rzutu niedrobnokomórkowego raka płuca o typie płaskonabłonkowym pembrolizumabem w skojarzeniu z chemioterapią”. Wniosek oczekuje na rozpoczęcie negocjacji cenowych. Refundacja będzie możliwa pod warunkiem obniżenia ceny leku lub zaproponowania odpowiedniego instrumentu dzielenia ryzyka.

Puls Biznesu
–Pfizer uzyskał rekomendację Europejskiej Agencji Medycznej dla leku konkurencyjnego wobec MabionCD20 spółki Mabion. Wpłynęło to na spadek kursu spółki, notowania wróciły do poziomu z połowy grudnia.